Thực hiện tốt công tác PCCC đảm bảo an ninh trật tự ở TPHCM

Đăng bởi Tin tức

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 11-9-2017 và Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 29-3-2018, TPHCM đã thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.