Nạp sạc bình chữa cháy

Đăng bởi Dịch vụ

NẠP SẠC BÌNH CHỮA CHÁYIMG_0026

Quy trình nạp sạc bình chữa cháy.

bột BC
bột ABC
khí CO2

bọt Foam 6%AFFF

a/ Nhận bình chữa cháy từ khách hàng đem về nhà máy
b/ Tháo và loại bỏ toàn bộ chất chữa cháy cũ còn trong bình
c/ Kiểm tra hỏng hóc phụ kiện
d/ Tiến hành nạp lại chất chữa cháy mới và bơm áp suất
e/ Kiểm tra độ rò rỉ và áp suất an toàn
f/ Kiểm định chất lượng, bảo hành và bàn giao lại cho khách hàng.

Nhận và giao miễn phí. Bình chữa cháy sau khi nạp lại có thời gian bảo hành 6 tháng. Khả năng sử dụng tương đương bình chữa cháy mới. Tiêu chuẩn chất lượng được cam kết theo tiêu chuẩn an toàn PCCC Việt Nam.

 1. Bảo trì, nạp, sạc bình chữa cháy

  Khi bình chữa cháy của bạn đã quá niên hạn hoặc đã qua sử dụng, chúng tôi chuyên Nhận bảo trì, nạp, sạc bình chữa cháy. Mọi chi phí vận chuyển đi về từ khách hàng đem về nhà máy là hoàn toàn miễn phí. Quy trình bảo trì, nạp, sạc bình chữa cháy đầu tiên sẽ là tháo và loại bỏ toàn bộ chất chữa cháy cũ còn sót trong bình, ở đây cụ thể là (bột tổng hợp đối với bình bột MFZ hoặc khí CO2 đối với bình CO2). Tiếp theo là tiến hành nạp, sạc chất chữa cháy mới và bơm áp suất vào bình, và bước cuối cùng là kiểm định chất lượng, bảo hành và bàn giao lại cho khách hàng.

  I. Nạp sạc bảo dưỡng bình chữa cháy

  ­ Nhận và giao bình miễn phí. ­ Bảo hành 6 tháng và kiểm tra chất lượng định kì
  ­ Uy tín ­ chất lượng ­ chuyên nghiệp

  II. Quy trình bảo trì bình cứu hỏa

  1> Nhận bình chữa cháy từ khách hàng đem về nhà máy
  2> Tháo và loại bỏ toàn bộ chất chữa cháy cũ còn trong bình
  3> Kiểm tra hỏng hóc phụ kiện
  4> Tiến hành nạp lại chất chữa cháy mới và bơm áp suất
  5> Kiểm tra độ rò rỉ và áp suất an toàn
  6> Kiểm định chất lượng, bảo hành và bàn giao lại cho khách hàng

  2. Nạp sạc, bảo dưỡng bình chữa cháy bột khô tổng hợp

  Nạp sạc, bảo dưỡng bình chữa cháy bột khô tổng hợp khi bình chữa cháy của bạn đã qua sử dụng hoặc đã hết niên hạn sử dụng cần được nạp mới và bảo dưỡng lại. Hãy để chúng tôi thay bạn làm việc đó, mọi chi phí vận chuyển lúc nhận bình chữa cháy từ khách hàng cho đến đem về nhà máy và nạp sạc rồi bàn giao lại cho khách hàng đều hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi sẽ thay bỏ toàn bộ bột chữa cháy cũ còn sót lại và thay vào đó là bột chữa cháy mới đồng thời bơm áp suất vào bình đến một mức nhất định. Bình chữa cháy của bạn sẽ trở lại như mới. Thời gian bảo hành sẽ là 6 tháng và được kiểm tra định kỳ.

  I. Bảo dưỡng , nạp sạc bình chữa cháy bột khô tổng hợp

  Nhận và giao bình miễn phí. ­ Bảo hành 6 tháng và kiểm tra chất lượng định kì
  ­ Uy tín ­ chất lượng ­ chuyên nghiệp

  II. Quy trình bảo dưỡng bình chữa cháy bột tổng hợp

  1> Nhận bình chữa cháy từ khách hàng đem về nhà máy
  2> Tháo và loại bỏ toàn bộ chất chữa cháy cũ còn trong bình
  3> Kiểm tra hỏng hóc phụ kiện
  4> Tiến hành nạp lại chất chữa cháy mới và bơm áp suất
  5> Kiểm tra độ rò rỉ và áp suất an toàn
  6> Kiểm định chất lượng, bảo hành và bàn giao lại cho khách hàng

  3. Nạp sạc, bảo dưỡng bình chữa cháy khí CO2

  Chúng tôi chuyên cung cấp các thiệt bị pccc và Nạp sạc, bảo dưỡng bình chữa cháy khí CO2 cũ đã qua sử dụng hoặc hết thời gian bảo hành. Khi nhận bình cũ từ khách hàng chúng tôi sẽ đem về nhà máy và thay bỏ toàn bộ chất chữa cháy khí CO2 cũ còn sót lại trong bình và bơm khí CO2 mới vào bình. Quy trình bảo dưỡng bình chữa cháy hoàn toàn làm theo tiêu chuẩn an toàn pccc , cam kết chất lượng và uy tín. Khi bàn giao lại bình cho khách hàng chúng tôi sẽ cử nhân viên đến kiểm tra định kỳ, dán tem bảo hành mới cho khách hàng, thời gian bảo hành là 6 tháng.

  A. Nạp sạc, bảo dưỡng bình chữa cháy khí CO2

  Nhận và giao bình miễn phí. ­ Bảo hành 6 tháng và kiểm tra chất lượng định kì
  ­ Uy tín ­ chất lượng ­ chuyên nghiệp

  B. Quy trình bảo dưỡng bình khí CO2 chữa cháy

  ­> Nhận bình chữa cháy từ khách hàng đem về nhà máy
  ­> Tháo và loại bỏ toàn bộ chất chữa cháy cũ còn trong bình
  ­> Kiểm tra hỏng hóc phụ kiện
  ­> Tiến hành nạp lại chất chữa cháy mới và bơm áp suất
  ­> Kiểm tra độ rò rỉ và áp suất an toàn
  ­> Kiểm định chất lượng, bảo hành và bàn giao lại cho khách hàng