Bình chữa cháy Dragon

MODEL: MT3 Công suất chữa cháy: 34B Khoảng cách phun (mét): 1.0~2.5 Thời gian phun hiệu quả 20°C (S): 8 Trong lượng chất dập lửa

Xem thêm