Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư

Đăng bởi Tin tức

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) nhằm nâng cao ý thức phòng ngừa, kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn của người dân tại các khu dân cư.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trong thời gian qua, tình hình cháy, nổ có xu hướng diễn biến phức tạp. Theo thống kê của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH – Bộ Công an, trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn quốc đã xảy ra 881 vụ cháy, làm 45 người chết, 43 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính hơn 87 tỷ đồng và 149 ha rừng.

Riêng tại Thanh Hóa, 6 tháng đầu năm 2023 đã xảy ra 54 vụ cháy, làm 5 người chết, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 2,1 tỷ đồng; đáng chú ý, một số vụ cháy tại các khu dân cư dẫn đến những cái chết thương tâm, nhất là đối tượng người già và trẻ em.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức thành viên, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức tốt công tác tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng PCCC và thoát nạn cho 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị mình quản lý.

Cụ thể, vận động mỗi hộ gia đình cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên tự trang bị tối thiểu 1 bình chữa cháy (hoàn thành xong trước ngày 30-9-2023); nhà chưa có lối thoát nạn thứ 2, phải tạo lối thoát nạn thứ 2 (hoàn thành trước ngày 30-9-2023). Tham gia mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng” tại khu dân cư khi có yêu cầu. Tham gia tập huấn kiến thức, kỹ năng PCCC và diễn tập phương án chữa cháy, CNCH tại khu dân cư. Tự kiểm tra, đảm bảo an toàn PCCC trong gia đình, tuyên truyền cho người thân, Nhân dân nơi cư trú các kỹ năng, biện pháp chữa cháy và thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra.

Công an tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác PCCC và CNCH tại khu dân cư đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố. Tiếp tục chỉ đạo Công an các địa phương chủ động tham mưu cho UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác PCCC và CNCH tại khu dân cư. Tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH tại khu dân cư, giả định tình huống cháy, nổ và xử lý tình huống của mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”; tập huấn kiến thức, kỹ năng chữa cháy, thoát nạn cho người lao động tại cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, người dân tại các khu dân cư…

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị phối hợp với lực lượng Công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn kiến thức kỹ năng về PCCC cho thành viên hộ gia đình tại khu dân cư, bảo đảm 100% các gia đình có ít nhất 1 thành viên được tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về PCCC và CNCH; vận động mỗi hộ gia đình trang bị tối thiểu 1 bình chữa cháy (hoàn thành trong năm 2023, trong đó đến hết tháng 9-2023 phải đạt tối thiểu 50%).

Tiếp tục tổ chức rà soát, vận động 100% hộ gia đình chưa có lối thoát nạn thứ 2 phải tạo lối thoát nạn thứ 2. Tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại các khu dân cư có mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng” (hoàn thành trước ngày 30-9-2023). Có phương án hỗ trợ từ ngân sách địa phương, xã hội hóa việc trang bị bình chữa cháy cho các hộ gia đình nghèo, cận nghèo trên địa bàn quản lý. Thành lập các đoàn kiểm tra, đánh giá kết quả công tác triển khai thực hiện trách nhiệm của UBND các xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị trong hoạt động PCCC và CNCH tại khu dân cư.

TS (Nguồn: UBND TỈNH)