Tăng cường bảo đảm an toàn về PCCC và CNCH tại Chợ Vườn Hoa

Đăng bởi Thông Tin, Tin tức

UBND tỉnh vừa có công văn về việc bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) tại Chợ Vườn Hoa, TP Thanh Hoá.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty cổ phần Chợ Vườn Hoa khẩn trương triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục các tồn tại trong công tác bảo đảm an toàn về PCCC và CNCH tại Chợ Vườn Hoa theo quy định của pháp luật. Hết thời gian khắc phục, báo cáo kết quả thực hiện gửi về Công an tỉnh, Sở Công thương và UBND thành phố Thanh Hoá. Đồng thời, UBND thành phố Thanh Hoá theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Công ty Cổ phần Chợ Vườn Hoa thực hiện việc bố trí, sắp xếp các lối đi trong chợ đảm bảo khoảng cách theo quy định.

Công an tỉnh hướng dẫn Công ty cổ phần Chợ Vườn Hoa triển khai thục hiện các giải pháp khắc phục về kỹ thuật khi công ty có đề xuất, kiến nghị hỗ trợ. Hết thời gian triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục các tồn tại trong công tác bảo đảm an toàn về PCCC và CNCH tại Chợ Vườn Hoa và trên cơ sở báo cáo của Công ty, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra tổng thể, đánh giá kết quả thực hiện; đề xuất những vấn đề vượt thẩm quyền (nếu có) báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Trước đó, UBND tỉnh nhận được Công văn số 967/SCT-QLTM ngày 27-4-2020 của Sở Công thương về việc giải quyết công tác bảo đảm an toàn về PCCC và CNCH tại Chợ Vườn Hoa, TP Thanh Hoá.

Theo http://baothanhhoa.vn