Ngành Giáo dục hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy

Đăng bởi Tin tức

Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa vừa có văn bản gửi các phòng giáo dục và đào tạo, đơn vị trực thuộc sở về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy (PCCC) 4-10.

Học sinh Trường THCS Thái Nguyên (TP. Nha Trang) tham gia thực hành phòng, chống cháy nổ.
Học sinh Trường THCS Thái Nguyên (TP. Nha Trang) tham gia thực hành phòng, chống cháy nổ.
Theo đó, sở đề nghị các đơn vị thường xuyên tổ chức tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC; đặc biệt là việc quản lý, sử dụng hệ thống, thiết bị điện và các hóa chất thí nghiệm dễ cháy, nổ; bảo đảm trang bị phương tiện và các điều kiện cần thiết khác phục vụ công tác PCCC theo quy định; treo, gắn pano, áp phích, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC. Một số khẩu hiệu tuyền truyền như: Nhiệt liệt hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” 14-10; Toàn dân tích cực thực hiện tốt Luật PCCC; Thực hiện tốt Luật PCCC là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân; Chủ động phòng cháy tốt, sẵn sàng chữa cháy kịp thời và có hiệu quả; Chuẩn bị tốt lực lượng và phương tiện PCCC tại chỗ là thiết thực bảo vệ tính mạng, tài sản của chính mình…
Nguồn: K.D (baokhanhhoa.vn)