Hiệu quả trong công tác xây dựng phong trào toàn dân PCCC

Đăng bởi Tin tức

Trong những năm vừa qua, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực, chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ngành, các cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC và CNCH.

Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng và xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC và CNCH, huy động tối đa các lực lượng tại chỗ và nhân dân tham gia chữa cháy, nhất là trong “thời điểm vàng” 5 phút kể từ khi vụ cháy xảy ra với phương châm: “Lực lượng ở trong dân – Phương tiện ở trong dân – Hậu cần ở trong dân – Chỉ huy ở trong dân” là một biện pháp trọng tâm, có yếu tố quyết định trong việc phòng ngừa, ngăn chặn cháy, nổ, đặc biệt là cháy, nổ lớn.

Trong những năm vừa qua, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực, chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ngành, các cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC và CNCH, đặc biệt là xây dựng, nhân rộng các mô hình như: Tổ liên gia an toàn PCCC; điểm chữa cháy công cộng; khu dân cư an toàn PCCC… đồng thời trang bị kiến thức bằng cách tập huấn cho chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh trong khu dân cư để có kỹ năng ứng phó khi có sự cố cháy xảy ra.

pccc-ht2.jpg -0
Công an Hà Tĩnh đẩy mạnh công tác xã hội hóa về vận động trang bị bình chữa cháy cho người dân.

Với phương châm đó, chỉ trong thời gian ngắn, Công an Hà Tĩnh đã chỉ đạo xây dựng, nhân rộng trên 250 mô hình “Nhà tôi có bình chữa cháy”, 426 mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, 467 mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”, 27 mô hình “Khu dân cư an toàn PCCC”, 3 mô hình “Chợ an toàn PCCC” và “Chợ an toàn PCCC và CNCH” cùng nhiều mô hình khác như: Tổ xung kích, tình nguyện PCCC; tổ tự quản về PCCC rừng; tổ tự quản làng nghề an toàn về PCCC… Đồng thời, vận động được hơn 320.000 hộ gia đình trang bị tối thiểu 1 bình chữa cháy, đạt tỉ lệ 94%. Công an Hà Tĩnh cũng đã vận động, kiện toàn và tổ chức xây dựng được 1.936 đội dân phòng tại các khu dân cư với 20.340 đội viên, thành lập 2.736 đội PCCC cơ sở với 25.832 người thường trực, sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố cháy xảy ra.

Chỉ tính riêng trong năm 2023, toàn tỉnh đã tổ chức được 294 lớp tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành với trên 33.700 người tham gia; tổ chức trên 3.450 lớp tuyên tuyền, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức cơ bản về PCCC và CNCH cho hộ gia đình. Bên cạnh đó, lực lượng PCCC và CNCH trên địa bàn toàn tỉnh cũng đã tổ chức hàng trăm lớp buổi tuyên truyền phòng, chống đuối nước ở trẻ em; tổ chức các tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và CNCH và các lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC, CNCH, thu hút hàng chục nghìn lượt cán bộ, nhân dân tham gia.

Thượng tá Võ Đăng Khoa, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Tĩnh cho biết: Qua công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC và CNCH, nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và quần chúng nhân dân trong công tác PCCC được nâng lên rõ rệt. Thời gian qua, đã có nhiều cơ sở, hộ gia đình tự phá dỡ, giải toả tạo khoảng cách an toàn PCCC cho khu dân cư, làm đường cho xe chữa cháy tiếp cận khu dân cư dễ cháy; đóng góp kinh phí mua sắm, trang bị phương tiện PCCC. Qua đó, đã phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ được giao, trực tiếp tham gia giải quyết nhiều vụ cháy, nổ ngay từ khi mới phát sinh, góp phần ngăn chặn không để xảy ra cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà.

Để công tác PCCC và CNCH có hiệu quả về chiều rộng lẫn chiều sâu, thu hút được sự tham gia của toàn dân, Công an Hà Tĩnh xác định ngoài việc phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy, chính quyền các cấp thì nhiệm vụ này cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng, nhất trí của người dân cùng tham gia các công tác PCCC và CNCH tại cộng đồng khu dân cư.

Khi nhân dân thấy được tầm quan trọng của công tác PCCC và CNCH thì lực lượng chức năng cũng cần tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, đồng thời duy trì hoạt động có hiệu quả các mô hình hay, cách làm sáng tạo về PCCC. Một trong những mô hình tuy mới nhưng đã phát huy được hiệu quả rõ rệt cần nhân rộng hơn nữa, đó là mô hình “Nhà tôi có bình chữa cháy”.

Trên địa bàn Hà Tĩnh, thời gian qua với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” vừa tuyên truyền về công tác PCCC, vừa vận động các hộ gia đình tham gia xây dựng, thành lập mô hình này. Có nhiều gia đình, khu dân cư lần thứ nhất vận động, tuyên truyền họ chưa nghe, chưa tin thì cán bộ tiếp tục kiên trì tuyên truyền, vận động cho đến khi hiểu. Cơ quan chức năng cũng hỗ trợ, khuyến khích bằng cách trợ giá về bình chữa cháy cho người dân, vận động để Hội phụ nữ các cấp đứng ra trong việc vận động các hộ gia đình trang bị bình chữa cháy đã thực sự mang lại hiệu quả.

Công an Hà Tĩnh cũng đang tích cực phối hợp đẩy mạnh công tác xã hội hóa về vận động trang bị bình chữa cháy của các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân cho đối tượng là các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Tranh thủ, vận dụng, vận động các giáo xứ đối với các giáo dân tham gia tham gia xây dựng, thành lập các mô hình PCCC, tham gia các lớp tập huấn, tuyên tuyền trang bị kiến thức, kỹ năng về PCCC, trang bị bình chữa cháy. Cùng với việc phân chỉ tiêu cụ thể cho từng Công an đơn vị, địa phương, lãnh đạo Công an tỉnh đã yêu cầu, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và những người thân là những người gương mẫu, đi đầu trong trong công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC và CNCH.

Với những cách làm hay, sáng tạo và đồng bộ, quyết liệt đó, đến nay Hà Tĩnh trở thành một trong những địa phương đi đầu trong cả nước về công tác PCCC và CNCH trong cộng đồng dân cư. Toàn tỉnh đã xây dựng và đưa vào hoạt động có hiệu quả nhiều mô hình PCCC, góp phần đưa phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC và CNCH trở thành phong trào thế trận toàn dân, góp phần bảo vệ tốt tài sản nhà nước, tính mạng, tài sản của nhân dân, qua đó bảo đảm tình hình TTATXH, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà.

Nguồn: Đình Lộc – Thiên Thảo (Báo Công an nhân dân)