Hà Nội ưu tiên kinh phí hiện đại hóa lực lượng Cảnh sát PCCC

Đăng bởi Tin tức

ANTD.VN – Hà Nội ưu tiên bố trí nguồn kinh phí cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy để hiện đại hóa phương tiện đáp ứng khả năng chữa cháy đối với 5 loại hình cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, gây thiệt hại nghiêm trọng..

Hà Nội ưu tiên kinh phí hiện đại hóa lực lượng Cảnh sát PCCC ảnh 1

Hà Nội ưu tiên kinh phí hiện đại hóa cho lực lượng Cảnh sát PCCC

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Chương trình công tác Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn năm 2023.

Theo đó, Hà Nội sẽ siết chặt kỷ cương, kỷ luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH); tăng cường công tác hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra an toàn PCCC, đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra liên ngành; kịp thời phát hiện những tồn tại, thiếu sót để kiến nghị khắc phục, kiên quyết xử lý đối với các trường hợp vi phạm.

Hướng dẫn, đôn đốc người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở phải thường xuyên tự kiểm tra an toàn PCCC và CNCH nhất là trong quản lý, sử dụng hệ thống, thiết bị điện và các chất, hàng nguy hiểm cháy, nổ; chủ động trang bị các phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của đơn vị, cơ sở theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả, tính chuyên nghiệp trong công tác chữa cháy, CNCH. Thường xuyên kiểm tra, rà soát hệ thống giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy trên địa bàn thành phố để chủ động trong công tác chữa cháy, đồng thời kiến nghị các ngành chức năng, các cấp chính quyền giải tỏa kịp thời các vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, xây bục bệ, cầu dẫn, dựng barie, hàng rào, treo bảng, biển… gây cản trở hoạt động chữa cháy và CNCH; phối hợp điều tra, khảo sát và cập nhật cơ sở dữ liệu nguồn nước chữa cháy đối với các trụ nước chữa cháy, nguồn nước tự nhiên, bể nước trên ứng dụng Google maps.

Thành phố cũng sẽ ưu tiên bố trí nguồn kinh phí bảo đảm cho công tác PCCC và CNCH trong dự toán ngân sách ngắn hạn, trung hạn và hằng năm. Quan tâm hỗ trợ đầu tư kinh phí cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH để xây dựng, cải tạo và sửa chữa trụ sở làm việc, trang bị, bảo dưỡng, sửa chữa, hiện đại hóa phương tiện PCCC và CNCH nhằm đáp ứng khả năng chữa cháy và CNCH, đặc biệt là chữa cháy và CNCH đối với 5 loại hình cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, gây thiệt hại nghiêm trọng: cháy nhà cao tầng, cháy trong hầm ngầm, cháy trên sông, cháy hóa chất và cháy rừng.

Tranh thủ sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, cơ quan, đơn vị, cơ sở để huy động mọi nguồn lực đầu tư cho công tác PCCC và CNCH đảm bảo đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thực hiện hiệu quả hợp tác quốc tế, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật, công nghệ mới trong PCCC và CNCH với các nước. Đẩy mạnh xã hội hoá công tác PCCC và CNCH; xây dựng chế độ, chính sách thu hút các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ, triển khai các hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung, chuyển giao công nghệ sản xuất, lắp ráp trang thiết bị về PCCC và CNCH.

UBND TP giao UBND các quận, huyện, thị xã tập trung xây dựng, củng cố, kiện toàn lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở và lực lượng PCCC chuyên ngành; tham mưu chính quyền địa phương áp dụng cơ chế, chính sách, trang bị phương tiện cho lực lượng dân phòng; chú trọng phát triển mô hình lực lượng PCCC tình nguyện nhằm phát huy tốt phương châm“bốn tại chỗ“.

Huy động tối đa các lực lượng tại chỗ và nhân dân tham gia chữa cháy, nhất là “thời điểm vàng” 5 phút kể từ khi vụ cháy xảy ra với phương châm: Lực lượng ở trong dân – Phương tiện ở trong dân – Hậu cần ở trong dân – Chỉ huy ở trong dân.

Chủ động phối hợp với các ngành chức năng tập trung quyết liệt khắc phục những tồn tại hạn chế, yếu kém trong công tác PCCC; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng cơ quan, đơn vị và cá nhân; kiên quyết xử lý, tạm đình chỉ, đình chỉ các trường hợp vi phạm về PCCC trên địa bàn quản lý theo quy định…

Nguồn: Phú Khánh (anninhthudo.vn)