Hà Nội: 100% tổ liên gia an toàn PCCC thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn trước 30/9/2023

Đăng bởi Tin tức

UBND TP Hà Nội yêu cầu 100% tổ liên gia an toàn PCCC thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn trước 30/9/2023. Nghiên cứu phát động tổ chức thực tập phương án đồng loạt trên địa bàn vào buổi tối Chủ nhật ngày 10/9/2023 tạo hiệu ứng, tính lan tỏa trong cộng đồng và đồng bộ với toàn quốc.

Hà Nội yêu cầu hướng dẫn 100% tổ liên gia an toàn PCCC thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn trước 30/9/2023

Hà Nội yêu cầu hướng dẫn 100% tổ liên gia an toàn PCCC thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn trước 30/9/2023

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn tại Hội nghị trực tuyến sơ kết triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch trọng tâm về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn.

Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội yêu cầu lãnh đạo các cấp, các đơn vị phải nhìn nhận, đánh giá, tự soi, tự xét lại chính tại đơn vị mình; phải loại bỏ ngay tư duy “khoán trắng” công tác PCCC và CNCH cho cơ quan Công an; phải thống nhất về nhận thức và thấm nhuần tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là phải xác định lấy người dân là trung tâm, là chủ thế của công tác này.

Tiếp tục tăng cường công tác “4 tại chỗ”, huy động tối đa các lực lượng tại chỗ và nhân dân tham gia chữa cháy, nhất là trong “thời điểm vàng” 5 phút kể từ khi vụ cháy xảy ra với phương châm: Lực lượng ở trong dân – Phương tiện ở trong dân – Hậu cần ở trong dân – Chỉ huy ở trong dân.

UBND TP giao CATP tham mưu UBND TP gắn việc triển khai công tác PCCC với Chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị; thường xuyên kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác PCCC và CNCH của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành;

Cần thiết nghiên cứu đề xuất Ủy ban kiểm tra Thành ủy kiểm tra đối với các đơn vị, địa phương đã được hướng dẫn, kiểm tra, nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn để xảy ra những tồn tại, sai phạm trong công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH gây hậu quả nghiêm trọng (triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục từ nay đến cuối năm 2023 và các năm tiếp theo).

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp rà soát, thống kê lại tổng kinh phí bố trí cho công tác PCCC và CNCH (đặc biệt là kinh phí bố trí cho lực lượng PCCC dân phòng, kinh phí mua sắm trang thiết bị phương tiện cho lực lượng này).

Trên cơ sở đó, nghiên cứu tham mưu UBND TP có phương án phân bổ, hỗ trợ kinh phí cho các quận, huyện thị xã khó khăn, không đủ nguồn kinh phí bố trí cho công tác PCCC và CNCH trên địa bàn.

Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thành việc đưa vào chương trình giảng dạy cho học sinh các cấp về kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH từ năm học 2023 – 2024 theo đúng nội dung chỉ đạo tại của UBND TP.

UBND TP giao các quận, huyện thị xã siết chặt hơn nữa công tác cấp phép và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các cơ sở xây dựng, cải tạo không phép, sai phép xây dựng. Chủ động rà soát, phân thành từng nhóm công trình vi phạm; phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức Hội nghị để bàn giải pháp tháo gỡ, xây dựng phương án tổng thể giải quyết dứt điểm đối với từng nhóm vi phạm; kiên quyết xử lý triệt để các công trình có sai phạm liên quan đến trật tự xây dựng, đô thị trên địa bàn.

Rà soát, bổ sung đầy đủ 100% nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh hàng hóa dễ cháy, nổ tham gia tổ liên gia an toàn PCCC.

Hướng dẫn 100% tổ liên gia an toàn PCCC thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn trước 30/9/2023. Nghiên cứu phát động tổ chức thực tập phương án đồng loạt trên địa bàn vào buổi tối Chủ nhật ngày 10/9/2023 tạo hiệu ứng, tính lan tỏa trong cộng đồng và đồng bộ với toàn quốc.

Vận động 100% hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy xách tay, trong đó yêu cầu cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện, có phương án hỗ trợ từ ngân sách địa phương, xã hội hóa việc trang bị phương tiện bình chữa cháy cho các hộ gia đình khó khăn.

Các đơn vị, địa phương nào không hoàn thành chỉ tiêu, yêu cầu trong việc triển khai các Kế hoạch nêu trên của UBND TP: đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức kiểm điểm, xem xét làm rõ trách nhiệm, đề xuất hình thức xử lý thích đáng; đồng thời đánh giá vào thi đua cuối năm của người đứng đầu, lãnh đạo, chỉ huy phụ trách; tuyệt đối không xem xét, đề xuất các danh hiệu thi đua, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, không đảm bảo chỉ tiêu theo chỉ đạo của UBND TP…

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đánh giá rất cao đề án của Công an Thủ đô

UBND TP đánh giá, trong việc ban hành đề án tổng thể về nâng cao năng lực và bảo đảm an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn Thủ đô giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045: hiện nay, CATP đã hoàn thiện về nội dung và được tập thể lãnh đạo, đặc biệt là đồng chí Chủ tịch UBND TP đánh giá rất cao.

“Có thể nói đây là một đề án hết sức công phu, mang tính toàn diện. Đề nghị CATP, Sở Kế hoạch và Đầu Tư, Sở Tài chính tập trung, khẩn trương hoàn thiện khái toán kinh phí thực hiện đề trình thành phố sớm ban hành”, thông báo nêu rõ.

Nguồn: BÁO AN NINH THỦ ĐÔ