Điều kiện an toàn về PCCC đối với hộ gia đình

Đăng bởi Dịch vụ

Báo Kinh tế & Đô thị nhận được câu hỏi của chị Nguyễn Thị Thu Huyền (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) hỏi về việc gia đình chị có 4 căn phòng nhà cấp 4 cho thuê trọ với diện tích 16m2/phòng . Chị Huyền muốn biết gia đình chị phải làm thủ tục gì về PCCC?

Luật sư Nguyễn Đào Tơ – Trưởng Văn phòng Luật sư Hoàng Huy cho biết, theo Nghị định 79/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; tại Phụ lục 01 (Danh mục cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC) của Nghị định này thì gia đình có 4 phòng cho thuê (nhà cấp 4 có diện tích 16m2/phòng x 4 = 64m2) không thuộc danh mục cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC.
Tuy nhiên, cơ sở khi đi vào hoạt động vẫn thuộc diện nằm trong danh sách theo dõi về an toàn PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC và phải bảo đảm các điều kiện an toàn về công tác này được quy định tại Điều 9 của Nghị định 79/2014/NĐ-CP. Đó là điều kiện an toàn về PCCC đối với hộ gia đình: Nơi đun nấu, nơi thờ cúng, nơi có sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, hệ thống điện, thiết bị sử dụng điện phải bảo đảm an toàn về PCCC; Tài sản, vật tư, chất cháy phải được bố trí, sắp xếp, bảo quản và sử dụng đúng quy định an toàn về PCCC; Có phương tiện chữa cháy phù hợp với đặc điểm hoạt động và điều kiện của từng hộ gia đình.