Đẩy mạnh tuyên truyền kiểm tra an toàn PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh

Đăng bởi Tin tức

      Để tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn sự cố cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra; đảm bảo đúng tiến độ Kế hoạch mở đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn năm 2022. Từ ngày 21/3 đến ngày 30/3, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hà Tĩnh đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra an toàn về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, chợ và trung tâm thương mại.

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về thực hiện mở đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, chợ và trung tâm thương mại, để chủ động phòng ngừa, hạn chế mức thấp nhất các vụ cháy, thiệt hại về người và tài sản, Công an Hà Tĩnh đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với lực lượng công an triển khai thực hiện có hiệu quả công tác PCCC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC; thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn các vụ cháy, nổ, tai nạn, sự cố và thiệt hại do cháy, nổ gây ra…
Trong đó, đặc biệt chú trọng đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống cháy, nổ cho người dân, hộ gia đình theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ).
Theo đó, từ ngày 21/3 đến ngày 30/3, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hà Tĩnh đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra an toàn về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, chợ và trung tâm thương mại, kiểm tra việc ký cam kết đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC. Đối Công an các huyện, thành phố, thị xã: kiểm tra các chỉ số % các hộ gia đình, số nhà ở, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, các tổ dân phố, khu dân cư…., các chợ, việc ký cam kết các hộ gia đình, khu dân cư.
Đặc biệt, chú ý các điều kiện an toàn về PCCC trong quá trình sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, quá trình sử dụng các thiết bị điện, kịp thời phát hiện sơ hở thiếu sót, hướng dẫn các cơ sở và các hộ gia đình khắc phục, nhằm phòng ngừa, ngăn chặn triệt để nguyên nhân, điều kiện dẫn đến cháy, nổ; kiên quyết xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về PCCC.

 

THÀNH BIÊN – THANH LOAN, PCCCC