Đẩy mạnh công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn TP Hà Nội

Đăng bởi Thông Tin, Tin tức

Sở Xây dựng Hà Nội đã ban hành Công văn số 4646/SXD-TTr về triển khai thực hiện Chương trình số 15/CTr-UBND ngày 17-01-2020 của UBND TP Hà Nội về công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn Thành phố.

Thực hiện văn bản số 341/TB-VP ngày 18-10-2019 của Văn phòng UBND Thành phố thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các Kế hoạch của UBND Thành phố về công tác PCCC&CNCH trên địa bàn Thành phố, trong đó có nội dung giao Sở Xây dựng chủ trì, hướng dẫn, phối hợp với UBND quận, huyện, thị xã siết chặt công tác quản lý về trật tự xây dựng; có kế hoạch tổng hợp kiểm tra, rà soát, thống kê, lập danh sách những cơ sở sản xuất, kho chứa hàng hóa, cơ sở kinh doanh, dịch vụ,… xây dựng sai phép, không phép, xây dựng lấn chiếm đất nông, lâm, ngư nghiệp, hành lang bảo vệ đê, bảo vệ lưới điện, bảo vệ rừng,…

Ngày 14-11-2019, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 79/KH-SXD(TTr) triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến chức năng quản lý nhà nước theo lĩnh vực thuộc ngành của Sở Xây dựng, đồng thời, gửi UBND các quận, huyện, thị xã để phối hợp thực hiện theo chức năng quản lý nhà nước theo địa bàn quản lý.

Thưc hiện Chương trình số 15/CTr-UBND ngày 17-01-2020 của UBND Thành phố về công tác PCCC&CNCH trên địa bàn thành phố năm 2020, tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 79/KH-SXD(TTr) ngày 14-11-2019, Sở Xây dựng đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị và các phòng, ban chức năng có liên quan tiến hành rà soát, kiểm tra những cơ sở sản xuất, kho chứa hàng hóa, cơ sở kinh doanh, dịch vụ xây dựng sai phép, không phép, xây dựng lấn chiếm đất nông, lâm, ngư nghiệp, hành lang bảo vệ đê, bảo vệ lưới điện, bảo vệ rừng thuộc địa bàn quản lý;

Xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm theo các quy định hiện hành của pháp luật về xây dựng, đất đai, đê điều, phòng cháy, chữa cháy, điện lực, bảo vệ rừng…

Theo https://phapluatxahoi.vn