Đánh giá hoạt động mô hình Hội đồng bảo vệ an ninh trật tự và cụm doanh nghiệp an toàn phòng cháy, chữa cháy

Đăng bởi Tin tức

Ngày 15/8, Hội đồng bảo vệ ANTT khu công nghiệp Lương Sơn (Ban Quản lý các KCN tỉnh) tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và sơ kết 1 năm hoạt động của mô hình Hội đồng bảo vệ ANTT và mô hình Cụm doanh nghiệp an toàn về PCCC và cứu nạn, cứu hộ KCN Lương Sơn.

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng giấy khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động mô hình Hội đồng bảo vệ an ninh trật tự khu công nghiệp Lương Sơn.

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng giấy khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động mô hình Hội đồng bảo vệ an ninh trật tự khu công nghiệp Lương Sơn.

Từ tháng 8/2022, Hội đồng bảo vệ ANTT KCN Lương Sơn được thành lập với 24 thành viên. Hội đồng ban hành quy chế hoạt động, tổ công tác đảm bảo ANTT tại các doanh nghiệp lập nhóm zalo để duy trì thông tin hoạt động.

Triển khai mô hình “Cụm doanh nghiệp an toàn về PCCC và cứu nạn, cứu hộ”, hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật bước đầu tạo chuyển biến tích cực trong doanh nghiệp và công nhân lao động về ý thức, trách nhiệm trong công tác đảm bảo ANTT, góp phần tích cực vào sự phát triển của KCN Lương Sơn. Tuy nhiên, qua 1 năm hoạt động cho thấy, một số thành viên của hội đồng chưa thường xuyên tương tác nhóm zalo để nắm bắt chủ trương, nhiệm vụ thực hiện mô hình cũng như kịp thời phản ánh các thông tin liên quan đến ANTT.

Để mô hình hoạt động hiệu quả, thời gian tới, Hội đồng bảo vệ ANTT xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phổ biến về mô hình hoạt động. Tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, hiệu quả tham gia bảo vệ ANTT, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; tăng cường phối hợp giữa các tổ công tác ANTT và lực lượng công an trong tuần tra kiểm soát, giám sát khai thác sử dụng hiệu quả hệ thống camera. Hướng dẫn kỹ năng hoạt động kiểm tra, giám sát các tổ công tác đảm bảo ANTT tại các doanh nghiệp, phát huy tốt vai trò nòng cốt của các thành viên trong tổ công tác. Thường xuyên nắm bắt tình hình qua zalo, hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh…

Nhân dịp này, Ban Quản lý các KCN tỉnh, Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động mô hình Hội đồng bảo vệ ANTT KCN Lương Sơn, góp phần tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: VIỆT LÂM (BÁO HÒA BÌNH)