Có thể bạn cần biết: Danh sách các khu công nghiệp – chúng tôi đang kết nối với họ để đảm bảo công ty của họ được an toàn về Phòng cháy chữa cháy (KCN Hiệp Phước)

Đăng bởi Khách hàng tiềm năng

Danh sách các công ty đang hoạt động trong Khu công nghiệp Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh (cập nhật ngày 17-01-2015):

1. CTY ĐÚC SỐ 1
Ngành nghề: CƠ KHÍ – GIA CÔNG & SẢN XUẤT
Địa chỉ: LÔ B15 NGUYỄN VĂN TẠO KCN HIỆP PHƯỚC, X.HIỆP PHƯỚC, H.NB, TP. HCM
Điện thoại: 38734091
Fax: 37818859
Email: foundrycompany1@hcm.vnn.vn

2. CTY CP KCN HIỆP PHƯỚC (HIPC)
Ngành nghề: KHU CÔNG NGHIỆP – CHẾ XUẤT
Địa chỉ: ĐƯỜNG 1 KHU B KCN HIỆP PHƯỚC, ẤP 1, X.HIỆP PHƯỚC, H.NB, TP. HCM
Điện thoại: 37800345
Fax: 37800339
Email: hiepphuocmkg@hcm.vnn.vn .Khoi_Canh_sat_Phong_chay_chua_chay

3. CTY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC HỒNG ANH
Ngành nghề: GIÁO DỤC – THIẾT BỊ
Địa chỉ: LÔ B8 KCN HIỆP PHƯỚC, X.HIỆP PHƯỚC, H.NB, TP. HCM
Điện thoại: 37818168
Fax: 37818326
Email: honganheec@honganheec.com.vn

4. CTY TNHH VLXD SAINT-GOBAIN VIỆT NAM
Ngành nghề: VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Địa chỉ: LÔ C23B KCN HIỆP PHƯỚC, X.HIỆP PHƯỚC, H.NB, TP. HCM
Điện thoại: 39307273

5. CTY TNHH XD SX TM NHÂN HÒA
Ngành nghề: SƠN – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ: 7A LÔ B KCN HIỆP PHƯỚC, X.HIỆP PHƯỚC, H.NB, TP. HCM
Điện thoại: 37818785
Fax: 37818784

6. CTY CP LONG BÌNH TỈNH LONG AN – VPĐD
Ngành nghề: XÂY DỰNG – THIẾT BỊ
Địa chỉ: LÔ D1 NGUYỄN VĂN TẠO KCN HIỆP PHƯỚC, X.HIỆP PHƯỚC, H.NB, TP. HCM
Điện thoại: 37818990

7. CTY XÂY LẮP XD 45.1
Ngành nghề: XÂY DỰNG – CÔNG TY
Địa chỉ: LÔ A KHU A KCN HIỆP PHƯỚC, X.HIỆP PHƯỚC, H.NB, TP. HCM
Điện thoại: 37800031

8. CTY TNHH TOÀN THẮNG
Ngành nghề: IN LỤA, VẢI
Địa chỉ: 74 LÔ A KCN HIỆP PHƯỚC, ẤP 1, X.LONG THỚI, H.NB, TP. HCM
Điện thoại: 37801171

9. DNTN XI MẠ CẨM SINH
Ngành nghề: XI MẠ – CÔNG NGHIỆP
Địa chỉ: LÔ B5M KCN HIỆP PHƯỚC, X.HIỆP PHƯỚC, H.NB, TP. HCM
Điện thoại: 37818070

Thiết bị phòng cháy chữa cháy

10. CTY TNHH SAMSUNG POLYMER VIỆT NAM
Ngành nghề: HÓA CHẤT
Địa chỉ: A8-1 NGUYỄN VĂN TẠO KCN HIỆP PHƯỚC, X.HIỆP PHƯỚC, H.NB, TP. HCM
Điện thoại: 37801156

11. CTY TNHH CONTAINER ĐỈNH THÉP
Ngành nghề: CÔNG TEN NƠ
Địa chỉ: LÔ B13 NGUYỄN VĂN TẠO KCN HIỆP PHƯỚC, X.HIỆP PHƯỚC, H.NB, TP. HCM
Điện thoại: 37818544

12. CTY TNHH VIT-PAT NGÔI SAO
Ngành nghề: ỐC, VÍT, BÙ LOONG
Địa chỉ: LÔ C30 KCN HIỆP PHƯỚC, X.HIỆP PHƯỚC, H.NB, TP. HCM
Điện thoại: 37819007

13. CTY TNHH MÁY LẠNH Ô TÔ HITECH
Ngành nghề: ĐIỆN LẠNH – THIẾT BỊ
Địa chỉ: LÔ A12A NGUYỄN VĂN TẠO KCN HIỆP PHƯỚC, X.LONG THỚI, H.NB, TP. HCM
Điện thoại: 37800551

14. CTY TNHH NHÔM HỢP KIM TÂN QUANG
Ngành nghề: NHÔM
Địa chỉ: LÔ A6D KCN HIỆP PHƯỚC, X.LONG THỚI, H.NB, TP. HCM
Điện thoại: 37800416
Fax: 37800418
Email: info@tanquangnhom.com . .

15. CTY CP SX XD HƯNG LONG PHƯỚC
Ngành nghề: XÂY DỰNG – CÔNG TY
Địa chỉ: LÔ B4 NGUYỄN VĂN TẠO KCN HIỆP PHƯỚC, X.HIỆP PHƯỚC, H.NB, TP. HCM
Điện thoại: 37818228
Fax: 37818227

16. CTY TNHH HUY AN
Ngành nghề: MỰC & MỰC IN
Địa chỉ: LÔ B5E KCN HIỆP PHƯỚC, X.HIỆP PHƯỚC, H.NB, TP. HCM
Điện thoại: 37818773

17. CTY TNHH MTV SÔNG ĐÀ 4 – CN
Ngành nghề: XÂY DỰNG – CÔNG TY
Địa chỉ: LÔ C25 KCN HIỆP PHƯỚC, X.HIỆP PHƯỚC, H.NB, TP. HCM
Điện thoại: 38939866

18. CTY TNHH SX HIỆP PHƯỚC THÀNH (PTECO)
Ngành nghề: XI MẠ – CÔNG NGHIỆP
Địa chỉ: LÔ A4C KCN HIỆP PHƯỚC, X.LONG THỚI, H.NB, TP. HCM
Điện thoại: 37800562
Fax: 37800564
Email: cuongtong@hiepphuocthanh.com ; cuong.tong@pte.vn .

19. CTY TNHH THUỘC DA TỶ CAO THẮNG
Ngành nghề: DA & GIẢ DA
Địa chỉ: C14D KCN HIỆP PHƯỚC, X.HIỆP PHƯỚC, H.NB, TP. HCM
Điện thoại: 37818959

20. XN SÔNG ĐÀ 25.7 – CTY CP SÔNG ĐÀ 25
Ngành nghề: XÂY DỰNG – CÔNG TY
Địa chỉ: LÔ C25 KCN HIỆP PHƯỚC, ẤP 1, X.HIỆP PHƯỚC, H.NB, TP. HCM
Điện thoại: 37818126

21. CTY CP XI MĂNG HẠ LONG TỈNH QUẢNG NINH – CN
Ngành nghề: XI MĂNG – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ: LÔ C25 PHAN VĂN BẢY KCN HIỆP PHƯỚC, X.HIỆP PHƯỚC, H.NB, TP. HCM
Điện thoại: 37818094
Fax: 37818360

22. CTY TNHH SX TM TINH HÓA
Ngành nghề: HÓA CHẤT
Địa chỉ: LÔ A6-A KCN HIỆP PHƯỚC, X.LONG THỚI, H.NB, TP. HCM
Điện thoại: 37800399
Fax: 37800401
Email: fichem@hcm.vnn.vn . .

23. CTY TNHH DẦU THỰC VẬT CÁI LÂN – CN
Ngành nghề: DẦU THỰC VẬT
Địa chỉ: LÔ C21 KCN HIỆP PHƯỚC, X.HIỆP PHƯỚC, H.NB, TP. HCM
Điện thoại: 37818806
Fax: 37818802
Email: corporate@calofic.com.vn

24. CTY CP THUỘC DA HÀO DƯƠNG
Ngành nghề: DA & GIẢ DA
Địa chỉ: LÔ A18 NGUYỄN VĂN TẠO KCN HIỆP PHƯỚC, X.LONG THỚI, H.NB, TP. HCM
Điện thoại: 37800472
Fax: 37800471

25. CTY TNHH SX TMDV BÌNH KHÁNH
Ngành nghề: MỰC & MỰC IN
Địa chỉ: LÔ A-10C KCN HIỆP PHƯỚC, X.LONG THỚI, H.NB, TP. HCM
Điện thoại: 37800907
Fax: 37800908
Email: bik@hcm.vnn.vn

26. CTY CP XI MĂNG THĂNG LONG TỈNH QUẢNG NINH – CN
Ngành nghề: XI MĂNG – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ: LÔ A3 KCN HIỆP PHƯỚC, X.LONG THỚI, H.NB, TP. HCM
Điện thoại: 54012490
Email: tlcc_hcm@vnn.vn .

27. CTY TNHH XD SX TRANG TRÍ NỘI THẤT GIA THẤT
Ngành nghề: NỘI THẤT – VẬT TƯ THIẾT KẾ & TRANG TRÍ
Địa chỉ: LÔ B5F KCN HIỆP PHƯỚC, X.LONG THỚI, H.NB, TP. HCM
Điện thoại: 54120617
Email: giathat@pmail.vnn.vn

28. CTY TNHH HÓA NÔNG HỢP TRÍ
Ngành nghề: NÔNG NGHIỆP – HÓA CHẤT
Địa chỉ: LÔ B14 NGUYỄN VĂN TẠO KCN HIỆP PHƯỚC, ẤP 1, X.HIỆP PHƯỚC, H.NB, TP. HCM
Điện thoại: 38734116
Fax: 37800056
Email: info@hagro.com.vn .

Thiết bị an toàn

29. CTY CP THÉP Á CHÂU
Ngành nghề: THÉP – CÔNG TY
Địa chỉ: LÔ B6 PHAN VĂN BẢY KCN HIỆP PHƯỚC, X.HIỆP PHƯỚC, H.NB, TP. HCM
Điện thoại: 37818127
Fax: 37296026

30. CTY TNHH CƠ KHÍ HÀNG HẢI S.R.C
Ngành nghề: ĐƯỜNG THỦY – THIẾT BỊ & DỊCH VỤ
Địa chỉ: LÔ A-10B KCN HIỆP PHƯỚC, X.LONG THỚI, H.NB, TP. HCM
Điện thoại: 37800746
Fax: 37800745
Email: src@vnn.vn ; hamasco@hcm.vnn.vn .

31. CTY TNHH GIẶT ỦI HẤP TẨY CAO CẤP NƠ XANH (BLUE RIBBON)
Ngành nghề: GIẶT ỦI – DỊCH VỤ & THIẾT BỊ
Địa chỉ: LÔ A6C NGUYỄN VĂN TẠO KCN HIỆP PHƯỚC, X.LONG THỚI, H.NB, TP. HCM
Điện thoại: 37800933
Fax: 37800923
Email: noxanh2005@yahoo.com

32. CTY TNHH THỰC PHẨM XUẤT KHẨU HAI THANH
Ngành nghề: THỦY HẢI SẢN – CHẾ BIẾN & XNK
Địa chỉ: LÔ A14A NGUYỄN VĂN TẠO KCN HIỆP PHƯỚC, X.LONG THỚI, H.NB, TP. HCM
Điện thoại: 37800801
Fax: 37800424
Email: haithanhvf@hcm.vnn.vn .

33. CTY TNHH KẾT CẤU THÉP PHƯỢNG HOÀNG
Ngành nghề: THÉP – NHÀ THÉP TIỀN CHẾ
Địa chỉ: LÔ C5 KCN HIỆP PHƯỚC, X.HIỆP PHƯỚC, H.NB, TP. HCM
Điện thoại: 22462379
Email: phuonghoangsteel@vnn.vn

34. CTY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT TAO ĐÀN
Ngành nghề: NỘI THẤT – THẦU THIẾT KẾ & TRANG TRÍ
Địa chỉ: LÔ B5 KCN HIỆP PHƯỚC, X.HIỆP PHƯỚC, H.NB, TP. HCM
Điện thoại: 37818988

35. CTY CP CƠ KHÍ ĐẦU TƯ NGÔI SAO
Ngành nghề: ỐC, VÍT, BÙ LOONG
Địa chỉ: LÔ C30 ĐƯỜNG 16 KCN HIỆP PHƯỚC, X.HIỆP PHƯỚC, H.NB, TP. HCM
Điện thoại: 37818999
Fax: 37818828
Email: vipastar@hcm.vnn.vn

36. CTY TNHH HÓA CHẤT THIẾT BỊ VĨNH Á
Ngành nghề: XI MẠ
Địa chỉ: LÔ B5B PHAN VĂN BẢY KCN HIỆP PHƯỚC, X.LONG THỚI, H.NB, TP. HCM
Điện thoại: 37818198

37. CTY TNHH SX TỦ BẢNG ĐIỆN HẢI NAM
Ngành nghề: ĐIỆN – HỆ THỐNG PHÂN PHỐI
Địa chỉ: LÔ C32 NGUYỄN VĂN TẠO KCN HIỆP PHƯỚC, X.HIỆP PHƯỚC, H.NB, TP. HCM
Điện thoại: 38734066
Fax: 38734067
Email: hainam-panel@hcm.vnn.vn

38. CTY TNHH GIẤY XUÂN MAI
Ngành nghề: GIẤY – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ: LÔ C6 KCN HIỆP PHƯỚC, X.HIỆP PHƯỚC, H.NB, TP. HCM
Điện thoại: 37818455

39. CTY TNHH PHỐT PHÁT
Ngành nghề: HÓA CHẤT
Địa chỉ: LÔ A4A KCN HIỆP PHƯỚC, X.LONG THỚI, H.NB, TP. HCM
Điện thoại: 37800526
Fax: 37800525
Email: business@phosphate.com.vn

40. CTY CP TRANG
Ngành nghề: THỰC PHẨM – CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI
Địa chỉ: LÔ A14B NGUYỄN VĂN TẠO KCN HIỆP PHƯỚC, X.LONG THỚI, H.NB, TP. HCM
Điện thoại: 37800900
Fax: 37800735

41. NM XI MĂNG FICO
Ngành nghề: XI MĂNG – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ: LÔ A5B NGUYỄN VĂN TẠO KCN HIỆP PHƯỚC, X.LONG THỚI, H.NB, TP. HCM
Điện thoại: 37800512
Fax: 37800380

42. NM SX BAO BÌ HIỆP PHƯỚC
Ngành nghề: BAO BÌ – DỊCH VỤ
Địa chỉ: LÔ A4D KCN HIỆP PHƯỚC, X.LONG THỚI, H.NB, TP. HCM
Điện thoại: 37800454
Fax: 37800455

43. CTY TNHH TMDV SX HẢO HẠNH
Ngành nghề: NHUỘM, TẨY
Địa chỉ: LÔ B7C NGUYỄN VĂN TẠO KCN HIỆP PHƯỚC, X.HIỆP PHƯỚC, H.NB, TP. HCM
Điện thoại: 37818362

44. CTY TNHH LAFARGE BORAL GYPSUM VIỆT NAM (LBGV)
Ngành nghề: THẠCH CAO
Địa chỉ: LÔ B3A NGUYỄN VĂN TẠO KCN HIỆP PHƯỚC, X.HIỆP PHƯỚC, H.NB, TP. HCM
Điện thoại: 39151400
Website: lafarge.com

Nguồn: Theo internet