Có thể bạn cần biết: Danh sách các khu công nghiệp – chúng tôi đang kết nối với họ để đảm bảo công ty của họ được an toàn về Phòng cháy chữa cháy (KCN Tân Thuận)

Đăng bởi Khách hàng tiềm năng

Danh sách các công ty đang hoạt động trong Khu Chế Xuất Tân Thuận Thành phố Hồ Chí Minh (cập nhật ngày 17-01-2015):
1.CTY TNHH TF (VIỆT NAM)
Ngành nghề: ỐNG ĐÀN HỒI
Địa chỉ: ĐƯỜNG 3 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701931
Fax: 37701933
Email: tunganh@tfv.com.vn

2.CTY TNHH UNIKA VIE-PAN
Ngành nghề: CÔNG NGHIỆP – THIẾT BỊ & PHỤ TÙNG
Địa chỉ: ĐƯỜNG 12 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701273
Fax: 37701072
Email: info@vie-pan.com

3.CTY TNHH VIVA
Ngành nghề: MAY MẶC – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ: ĐƯỜNG 1 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701033
Fax: 37701518
Email: vivavn@hcm.vnn.vn

4.CTY TNHH QUỐC TẾ DAIWA LANCE
Ngành nghề: ỐNG – KIM LOẠI, NHỰA & CAO SU
Địa chỉ: KP3 ĐƯỜNG 20 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701858
Fax: 37701857
Email: dli@hcm.vnn.vn

5.CTY TNHH NHỰA DAIWA (VIỆT NAM)
Ngành nghề: NHỰA – SẢN PHẨM
Địa chỉ: ĐƯỜNG 6 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701098
Fax: 37701569

6.CTY TNHH VINA COSMO
Ngành nghề: HÓA MỸ PHẨM
Địa chỉ: ĐƯỜNG 15 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701813
Fax: 37701815

7.CTY TNHH NAGATA VIỆT NAM
Ngành nghề: XE HƠI – PHỤ TÙNG
Địa chỉ: ĐƯỜNG 12 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701042
Fax: 37701043

8.CTY TNHH SỨ ĐẠI ĐỒNG
Ngành nghề: SÀNH SỨ
Địa chỉ: TÂN THUẬN KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701081
Fax: 37701080
Email: tatungdd@hcm.vnn.vn

9.CTY TNHH YASUDA FASHION (VIỆT NAM)
Ngành nghề: MAY MẶC – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ: ĐƯỜNG 18 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701353
Fax: 37701615
Email: yasudavietnam@hcm.vnn.vn ; yasuda@hcm.fpt.vn

10.CTY TNHH NHỰA SƠN VIỆT
Ngành nghề: NHỰA – SẢN PHẨM
Địa chỉ: ĐƯỜNG 10 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701686
Fax: 37701684

11.CTY TNHH QUỐC TẾ Z.C (VIỆT NAM)
Ngành nghề: DAO CÔNG NGHIỆP
Địa chỉ: ĐƯỜNG 19 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701688
Fax: 37701690
Email: zcvn@hcm.vnn.vn

12.CTY TNHH ĐIỆN CƠ SOLEN (VN)
Ngành nghề: CƠ ĐIỆN
Địa chỉ: ĐƯỜNG 12 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37700031
Fax: 37700032

13.CTY TNHH JUKI VIỆT NAM
Ngành nghề: MÁY MAY – VẬT TƯ & PHỤ TÙNG
Địa chỉ: ĐƯỜNG 5 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701441
Fax: 37701445

14.CTY TNHH SEMO VINA
Ngành nghề: ĐỒ CHƠI
Địa chỉ: ĐƯỜNG 8 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701447
Fax: 37701449
Email: semovina@hcm.vnn.vn

15.CTY TNHH QUỐC TẾ HOẰNG VIỆT
Ngành nghề: DỆT SỢI
Địa chỉ: ĐƯỜNG 3 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701128
Fax: 37701132
Email: hungyueh@hcm.vnn.vn

16.CTY TNHH VIỆT HƯNG
Ngành nghề: MAY MẶC – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ: KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701450
Fax: 37701935

17.CTY TNHH TAI VIỆT
Ngành nghề: TÚI, CẶP, GIỎ XÁCH
Địa chỉ: TÂN THUẬN KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37700149
Fax: 37701136
Email: taiviet@hcm.fpt.vn

18.CTY TNHH ĐẠT VIỆT
Ngành nghề: MAY MẶC – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ: ĐƯỜNG 3 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701451
Fax: 37701453
Email: datviet@saigonnet.vn

19.CTY TNHH NIKKISO VIỆT NAM
Ngành nghề: Y TẾ – VẬT TƯ & THIẾT BỊ
Địa chỉ: ĐƯỜNG 19 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701320
Fax: 37701640

20.CTY TNHH CÔNG NGHIỆP ĐỨC BỔN
Ngành nghề: CÔNG NGHIỆP – THIẾT BỊ & PHỤ TÙNG
Địa chỉ: ĐƯỜNG 3 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701462
Fax: 37700732
Email: yenthai@dp.com.vn

21.CTY TNHH STRONGMAN
Ngành nghề: XE ĐẠP – SẢN XUẤT, BUÔN BÁN & PHỤ TÙNG
Địa chỉ: ĐƯỜNG 10 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701500
Fax: 37701456

22.CTY TNHH MAY MẶC WONDERFUL SÀI GÒN
Ngành nghề: MAY MẶC – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ: ĐƯỜNG 14 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701386
Fax: 37701595
Email: wonderful_sg@hcm.vnn.vn

23.CTY TNHH TOSOK PRECISION
Ngành nghề: ĐIỆN TỬ – DỤNG CỤ, THIẾT BỊ & LINH KIỆN
Địa chỉ: ĐƯỜNG 16 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701472
Fax: 37701470

24.CTY TNHH SHOWA (VIỆT NAM)
Ngành nghề: MAY MẶC – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ: ĐƯỜNG 14 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701735
Fax: 37701638
Email: showa.vn@shou-wa.com
binh chua chay bot abc 4kg mfzl4 cam tay

25.CTY TNHH VỚ LANCHESTON
Ngành nghề: DỆT KIM – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ: ĐƯỜNG 8 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701481
Fax: 37701483
Email: lancheston@hcm.fpt.vn

26.CTY TNHH SANKEI (VIỆT NAM)
Ngành nghề: MAY MẶC – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ: ĐƯỜNG 14 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701060
Fax: 37701059
Email: sankeivn@hcm.vnn.vn

27.CTY TNHH KIM MAY ORGAN (VIỆT NAM)
Ngành nghề: DỆT – HÓA CHẤT, VẬT TƯ & THIẾT BỊ
Địa chỉ: B7-10 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701473
Fax: 37700225
Email: f-director@roganvn.vom.vn ; onvoffice@organvn.com.vn ;

28.CTY TNHH PROCEEDING
Ngành nghề: MAY MẶC – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ: ĐƯỜNG 15 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701874
Fax: 37701876
Email: proceeding@hcm.vnn.vn

29.CTY TNHH VĨNH THẠNH (ACT)
Ngành nghề: ĐIỆN TỬ – DỤNG CỤ, THIẾT BỊ & LINH KIỆN
Địa chỉ: ĐƯỜNG 8 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701469
Fax: 37701439
Email: vact@act-vn.com

30.CTY TNHH K & K
Ngành nghề: NHỰA – SẢN PHẨM
Địa chỉ: ĐƯỜNG 15 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701587
Fax: 37701589
Email: k-k-co@hcm.vnn.vn

31.CTY TNHH THREE BAMBI
Ngành nghề: QUẦN ÁO & ĐỒ DÙNG TRẺ EM
Địa chỉ: ĐƯỜNG 8 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701484
Fax: 37701486
Email: threebambivn@hcm.vnn.vn

32.CTY TNHH MANNEQUINS ĐÔNG Á
Ngành nghề: NGƯỜI MẪU GIẢ
Địa chỉ: ĐƯỜNG 3 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37700481
Fax: 37701488

33.CTY TNHH HỢP VŨ (VIỆT NAM)
Ngành nghề: BẢO HỘ LAO ĐỘNG
Địa chỉ: ĐƯỜNG 15 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701516
Email: kidihv@hcm.vnn.vn

34.CTY TNHH SCIENTEX POLYMER VIỆT NAM
Ngành nghề: THẢM
Địa chỉ: ĐƯỜNG 10 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701082
Fax: 37701084
Email: spvoffice@hcm.vnn.vn

35.CTY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM BENSIA
Ngành nghề: VĂN PHÒNG PHẨM
Địa chỉ: ĐƯỜNG 10 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37700097
Fax: 37700176
Email: bensia@hcm.vnn.vn

36.CTY TNHH TANAKA
Ngành nghề: RƯỢU
Địa chỉ: ĐƯỜNG 6 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701085
Fax: 37701087

37.CTY TNHH NISSEY VIỆT NAM
Ngành nghề: KÍNH – MẮT KÍNH
Địa chỉ: ĐƯỜNG 14 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701920
Fax: 37700013
Email: nissey_office@nisseyvn.com.vn

38.CTY TNHH V-FLAME & GLANZ
Ngành nghề: HỘP QUẸT, DIÊM QUẸT
Địa chỉ: ĐƯỜNG 10 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701091
Fax: 37701090

39.CTY TNHH INOX SÀI GÒN BENZ
Ngành nghề: NHÀ BẾP, NHÀ ĂN – THIẾT BỊ & DỤNG CỤ
Địa chỉ: ĐƯỜNG 10 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701738
Fax: 37701163
Email: saigonbenz@hcm.vnn.vn

40.CTY TNHH VĨ THÁI
Ngành nghề: ĐỘNG CƠ ĐIỆN – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ: ĐƯỜNG 8 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701112
Fax: 37701494
Email: welltime_p@hcm.vnn.vn

41.CTY TNHH CÔNG NGHIỆP TEMPEARL (VIỆT NAM)
Ngành nghề: ĐIỆN – DỤNG CỤ NGẮT, CHUYỂN MẠCH
Địa chỉ: ĐƯỜNG 8 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701213
Fax: 37701215
Email: tempearl-vn@hcm.vnn.vn

42.CTY TNHH GUNZE (VIỆT NAM)
Ngành nghề: MAY MẶC – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ: KP4 ĐƯỜNG 10 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701317
Fax: 37701104
Email: gv-somu@hcm.vnn.vn ; gunze@vnn.vn

43.CTY TNHH BAO BÌ GIA PHÚ
Ngành nghề: BAO BÌ – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ: ĐƯỜNG 1 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701045
Fax: 37701236
Email: giaphu@unet.vnnews.com

44.CTY TNHH ĐẾ LĨNH
Ngành nghề: THỰC PHẨM – CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI
Địa chỉ: ĐƯỜNG 18 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37700445
Fax: 37701958
binh chua chay bot ABC MFZL4

45.CTY TNHH DÂY KHÓA KÉO KEEN CHING
Ngành nghề: MAY MẶC – PHỤ LIỆU
Địa chỉ: ĐƯỜNG 16 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701625
Fax: 37700371
Email: keenching@kcc.com.vn ; kcc@kcc.com.vn

46.CTY TNHH I.G.M
Ngành nghề: MAY MẶC – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ: ĐƯỜNG 19 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701306
Fax: 37701733
Email: office@gm-co.com

47.CTY TNHH DỆT ĐÔNG MINH VIỆT NAM
Ngành nghề: DỆT – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ: LÔ 401B-405B ĐƯỜNG 18 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701021
Fax: 37701011
Email: alex@tmv.com.vn

48.CTY TNHH DỆT G.R. VINA
Ngành nghề: DỆT – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ: 13A-15B ĐƯỜNG 10 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701122
Fax: 37701124
Email: rvina@saigonnet.vn

49.CTY TNHH ĐÚC CHÍNH XÁC RAYCHURN
Ngành nghề: ĐÚC – XƯỞNG ĐÚC
Địa chỉ: ĐƯỜNG 19 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701567
Fax: 37701639

50.CTY TNHH HATCHANDO (VIỆT NAM)
Ngành nghề: RAU QUẢ
Địa chỉ: ĐƯỜNG 15 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701919
Fax: 37701050
Email: hcdvn@hcm.fpt.vn

51.CTY TNHH THỜI TRANG S.B SÀI GÒN
Ngành nghề: MAY MẶC – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ: ĐƯỜNG 8 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701631
Fax: 37701632

52.CTY TNHH UNIMAX SÀI GÒN
Ngành nghề: MAY MẶC – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ: ĐƯỜNG 12 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701790
Fax: 37701794

53.CTY CP CX TECHNOLOGY (VIỆT NAM)
Ngành nghề: ÂM THANH – HỆ THỐNG & THIẾT BỊ
Địa chỉ: TÂN THUẬN KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701026
Fax: 37700412
Email: chainxen@hcm.vnn.vn

54.CTY TNHH TOYO PRECISION
Ngành nghề: MÁY MAY – VẬT TƯ & PHỤ TÙNG
Địa chỉ: ĐƯỜNG 6 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701382

55.CTY TNHH CÔNG NGHIỆP Á CHÂU
Ngành nghề: CÔNG NGHIỆP – THIẾT BỊ & PHỤ TÙNG
Địa chỉ: ĐƯỜNG 12 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701188
Fax: 37701189

56.CTY TNHH KYOSHIN VIỆT NAM
Ngành nghề: ĐIỆN TỬ – DỤNG CỤ, THIẾT BỊ & LINH KIỆN
Địa chỉ: ĐƯỜNG 12 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701925
Fax: 37701415
Email: thoi@kyoshin.com.vn

57.CTY TNHH ĐẠI TÂN
Ngành nghề: QUẠT ĐIỆN & LINH KIỆN
Địa chỉ: ĐƯỜNG 3 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701207
Fax: 37701209

58.CTY TNHH STAR ELECTRIC VIỆT NAM
Ngành nghề: ĐIỆN TỬ – DỤNG CỤ, THIẾT BỊ & LINH KIỆN
Địa chỉ: TÂN THUẬN KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701005
Fax: 37701428
Email: sevttebz@hcm.vnn.vn

59.CTY TNHH KTC (VIỆT NAM)
Ngành nghề: CAO SU – SẢN PHẨM
Địa chỉ: ĐƯỜNG 8 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701216
Fax: 37701218
Email: ktcvn@hcm.vnn.vn

60.CTY TNHH VIỆT LONG
Ngành nghề: GIẤY DÁN TƯỜNG
Địa chỉ: ĐƯỜNG 3 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701928
Fax: 37701930
Email: longfouavn@hcm.vnn.vn

61.CTY TNHH QUỐC TẾ SWENEO VIỆT NAM
Ngành nghề: ĐỒ LÓT
Địa chỉ: ĐƯỜNG 8 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701467
Fax: 37701007

binh chua chay bot ABC MFZL35
62.CTY TNHH EIDAI KAKO (VIỆT NAM)
Ngành nghề: NHỰA – SẢN PHẨM
Địa chỉ: ĐƯỜNG 8 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701219
Fax: 37700453
Email: eidaikako@hcm.vnn.vn

63.CTY TNHH PUNGKOOK SÀI GÒN
Ngành nghề: TÚI, CẶP, GIỎ XÁCH
Địa chỉ: BG-23 ĐƯỜNG 8 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701433
Fax: 37701008
Email: pksaigon@hcm.vnn.vn

64.CTY TNHH FUTABA (VIỆT NAM)
Ngành nghề: KHUÔN MẪU
Địa chỉ: ĐƯỜNG 12 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37700551
Fax: 37700550

65.CTY TNHH CÔNG NGHIỆP THUẬN XƯƠNG
Ngành nghề: ỐNG – KIM LOẠI, NHỰA & CAO SU
Địa chỉ: TÂN THUẬN KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701436
Fax: 37701438
Email: sales@shuenchang.com ; shuenchang@hcm.vnn.vn

66.CTY TNHH INNOVA
Ngành nghề: INOX, THÉP KHÔNG GỈ
Địa chỉ: LÔ 8 ĐƯỜNG 1 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37700165
Fax: 37700166
Email: catchwell@vnn.vn

67.CTY TNHH RƯỢU THỰC PHẨM (WINE FOOD)
Ngành nghề: RƯỢU
Địa chỉ: ĐƯỜNG 8 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701001
Fax: 37701459
Email: winefood@hcm.vnn.vn ; info@wine food.com.vn

68.CTY TNHH CHUBU RIKA (VIỆT NAM)
Ngành nghề: XI MẠ
Địa chỉ: ĐƯỜNG 18 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37700683
Fax: 37700685
Email: crvc@hcm.vnn.vn

69.CTY TNHH PERFECT QUALITY INDUSTRIAL (VN) INC
Ngành nghề: MAY MẶC – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ: KHU B ĐƯỜNG 5 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701728
Fax: 37701440
Email: perfect-quality@vnn.vn

70.CTY TNHH ĐẦU TƯ TM PHƯƠNG NAM
Ngành nghề: XÂY DỰNG – CÔNG TY
Địa chỉ: TÂN THUẬN KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37700045

71.CTY TNHH OKAYA (VIỆT NAM)
Ngành nghề: XE HƠI – PHỤ TÙNG
Địa chỉ: ĐƯỜNG 18 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37700498
Fax: 37700487
Email: ovcga@vnn.vn

72.SANYO SEISAKUSHO (VIETNAM) CO., LTD
Ngành nghề: XE HƠI – PHỤ TÙNG
Địa chỉ: ĐƯỜNG 19 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37700690
Fax: 37700688
Email: ssvn-ddhuan@hcm.vnn.vn

73.CTY TNHH TÂN THUẬN (TTC)
Ngành nghề: KHO
Địa chỉ: KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701777
Fax: 37701280
Email: ttz-trade@hcm.vnn.vn ; ttz-marketing@vnn.vn

74.CTY TNHH CCH TOP (VN)
Ngành nghề: NÓN, NÓN BẢO HIỂM
Địa chỉ: ĐƯỜNG 14 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37700352
Fax: 37700691
Email: joan@cchcap.com.tw ; kevin@cchcap.com.tw ; cora@cchcap.com.tw

75.CTY TNHH FURUKAWA AUTOMOTIVE PARTS (VIỆT NAM)
Ngành nghề: XE HƠI – PHỤ TÙNG
Địa chỉ: ĐƯỜNG 14 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701093
Fax: 37701096

76.CTY TNHH HANA JEWELRY VN
Ngành nghề: ĐỒ TRANG SỨC
Địa chỉ: ĐƯỜNG 15 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37700713
Fax: 37700714

77.CTY TNHH HÀNG TRANG SỨC KP
Ngành nghề: ĐỒ TRANG SỨC
Địa chỉ: ĐƯỜNG 12 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37700425
Fax: 37700424
Website: http://www.kpjewelry.com

78.CTY TNHH LIÊN HIỆP PHÁT (VIỆT NAM)
Ngành nghề: GĂNG TAY
Địa chỉ: TÂN THUẬN KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37700347
Fax: 37700705

79.CTY TNHH INAH VINA
Ngành nghề: VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ
Địa chỉ: ĐƯỜNG 15 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37700451
Fax: 37700449

80.SANYO SEMICONDUCTOR CO. LTD
Ngành nghề: ĐIỆN TỬ – DỤNG CỤ, THIẾT BỊ & LINH KIỆN
Địa chỉ: ĐƯỜNG 8 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701403
Fax: 37701830
Email: meica.mtv@hcm.vnn.vn

81.CTY TNHH M.K SCIENCE VIỆT NAM
Ngành nghề: ĐIỆN TỬ – DỤNG CỤ, THIẾT BỊ & LINH KIỆN
Địa chỉ: 2A ĐƯỜNG 15 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37700241
Fax: 37700243
Email: mksv@mksv.com.vn

82.CTY TNHH S & HV
Ngành nghề: CƠ KHÍ – GIA CÔNG & SẢN XUẤT
Địa chỉ: LÔ U23B-25A ĐƯỜNG 20 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37700754

83.CTY TNHH THIẾT KẾ RENESAS VIỆT NAM (RVC)
Ngành nghề: ĐIỆN TỬ – DỤNG CỤ, THIẾT BỊ & LINH KIỆN
Địa chỉ: LÔ W.29-30-31A TÂN THUẬN KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37700255
Fax: 37700249
Email: renesas@rvc.renesas.com

84.CTY TNHH QUỐC TẾ CÂN BẰNG TRỌNG LƯỢNG T VIỆT NAM (TBI)
Ngành nghề: XE HƠI – PHỤ TÙNG
Địa chỉ: LẦU 3 ĐƯỜNG 15 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37700645
Fax: 37700646

85.CTY TNHH M.E.K
Ngành nghề: THÉP – SẢN PHẨM
Địa chỉ: LÔ S 11B-17A ĐƯỜNG 18 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37700278

86.CTY TNHH KAKUSHO METAL VIỆT NAM
Ngành nghề: VĂN PHÒNG PHẨM
Địa chỉ: LÔ U39B-40A KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37700665
Email: t-giang@kks.com.vn

87.CTY CP DƯỢC PHẨM SA VI (SAVIPHARM)
Ngành nghề: DƯỢC PHẨM
Địa chỉ: LÔ Z1-2-3A TÂN THUẬN KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37700144
Fax: 37700145
Email: svp@savipharm-vn.com

88.CTY TNHH PEPPERL FUCHS
Ngành nghề: ĐIỆN – THIẾT BỊ & DỤNG CỤ ĐIỆN
Địa chỉ: LÔ S12-16A ĐƯỜNG 20 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37700744

89.CTY TNHH PRONICS VIỆT NAM
Ngành nghề: KHUÔN MẪU
Địa chỉ: ĐƯỜNG 12 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37700325
Fax: 37700327
Thiết bị PCCC

90.CTY TNHH PHẦN MỀM HỆ THỐNG DỮ LIỆU
Ngành nghề: VI TÍNH – PHÁT TRIỂN & CUNG CẤP PHẦN MỀM
Địa chỉ: LÔ D1 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37700786

91.CTY TNHH HAMAGUCHI DENKI VIỆT NAM
Ngành nghề: ĐIỆN TỬ – DỤNG CỤ, THIẾT BỊ & LINH KIỆN
Địa chỉ: ĐƯỜNG 15 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37700334
Fax: 37700336

92.CTY TNHH COBAL YAMADA VN
Ngành nghề: KHUÔN MẪU
Địa chỉ: ĐƯỜNG 12 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37700649

93.CTY TNHH FURUKAWA SKY ALUMINUM VIỆT NAM
Ngành nghề: XE HƠI – PHỤ TÙNG
Địa chỉ: ĐƯỜNG 16 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37700560
Fax: 37700561

94.CTY TNHH NEW LONDON – VN
Ngành nghề: GIÀY, DÉP – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ: LÔ R27B-29A ĐƯỜNG 16 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37700592

95.CTY TNHH D & Y TECHNOLOGY VIỆT NAM
Ngành nghề: NHỰA – SẢN PHẨM
Địa chỉ: LÔ Q12-B14 ĐƯỜNG 18 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37700565
Fax: 37700296

96.CTY TNHH T.T.T.I
Ngành nghề: ĐIỆN TỬ – DỤNG CỤ, THIẾT BỊ & LINH KIỆN
Địa chỉ: ĐƯỜNG 16 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701342
Fax: 37701341
Email: tttico@hcm.vnn.vn

97.CTY TNHH FUJIMATSU (VIỆT NAM)
Ngành nghề: NÓN, NÓN BẢO HIỂM
Địa chỉ: ĐƯỜNG 14 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37700041

98.CTY TNHH MEKELONG VN
Ngành nghề: HÓA MỸ PHẨM
Địa chỉ: ĐƯỜNG 12 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37700058
Fax: 37700057
Email: mekelong@mekelong.com.vn

99.CTY TNHH UNIKA VIỆT NAM
Ngành nghề: KIM LOẠI
Địa chỉ: LÔ M.52B1-53A ĐƯỜNG 15 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37700622

100.CTY TNHH ALWAYS
Ngành nghề: XE ĐẠP – SẢN XUẤT, BUÔN BÁN & PHỤ TÙNG
Địa chỉ: ĐƯỜNG 16 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37700900

101.CTY TNHH KHUÔN MẪU & SẢN PHẨM KIM LOẠI VINA
Ngành nghề: KHUÔN MẪU
Địa chỉ: ĐƯỜNG 6 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701476
Fax: 37701940
Email: vn9@vmmp.com

102.CTY TNHH KHẢI THUẬN (CATCH WELL)
Ngành nghề: CƠ KHÍ – GIA CÔNG & SẢN XUẤT
Địa chỉ: ĐƯỜNG 3 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701977
Fax: 37701976

103.CTY TNHH KỸ THUẬT TOP OPTO
Ngành nghề: KÍNH – QUANG HỌC
Địa chỉ: ĐƯỜNG 22 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37700304
Fax: 37700307
Email: topoptotec@hcm.vnn.vn

104.CTY TNHH THỤY BANG (VIỆT NAM)
Ngành nghề: BĂNG DÁN, BĂNG CÔNG NGHIỆP, BĂNG BẢO VỆ
Địa chỉ: ĐƯỜNG 10 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37700008

105.CTY TNHH THỰC PHẨM ASUZAC
Ngành nghề: THỰC PHẨM
Địa chỉ: ĐƯỜNG 10 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701457
Fax: 37701020
Email: asuzacfoods@hcm.vnn.vn

106.CTY TNHH BAO BÌ NHẬT BẢN VIỆT NAM
Ngành nghề: BAO BÌ – VẬT LIỆU
Địa chỉ: LÔ U33B-35 ĐƯỜNG 20 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701915
Fax: 37701917
Email: jptvn1@hcm.vnn.vn

107.CTY TNHH HONG IK VINA
Ngành nghề: NHÀ BẾP, NHÀ ĂN – THIẾT BỊ & DỤNG CỤ
Địa chỉ: ĐƯỜNG 18 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37700185
Fax: 37700192
Email: hongikvina@hcm.fpt.vn

108.CTY TNHH MTEX VIỆT NAM
Ngành nghề: XE HƠI – PHỤ TÙNG
Địa chỉ: ĐƯỜNG 18 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701324
Fax: 37701326

109.CTY TNHH NIDEC COPAL (VIỆT NAM)
Ngành nghề: ĐỘNG CƠ ĐIỆN – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ: KHU C ĐƯỜNG 18 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37700210
Fax: 37700214

110.CTY TNHH QUỐC TẾ CHẤN VIỆT
Ngành nghề: VẢI
Địa chỉ: ĐƯỜNG 8 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37700051
Fax: 37700050
Email: hungyuch@hcm.vnn.vn

111.CTY TNHH GĂNG TAY TOÀN MỸ
Ngành nghề: GĂNG TAY
Địa chỉ: ĐƯỜNG 12 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701367
Fax: 37700109
Email: cmglovesvn@hcm.vnn.vn

112.CTY TNHH LECIEN VIỆT NAM
Ngành nghề: ĐỒ LÓT
Địa chỉ: ĐƯỜNG 8 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701971
Fax: 37701970
Email: shchei@hcm.vnn.vn

113.CTY TNHH NIDEC TOSOK (VIỆT NAM)
Ngành nghề: ĐỘNG CƠ ĐIỆN – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ: ĐƯỜNG 16 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37700026
Fax: 37700024

114.CTY TNHH MATAI VIỆT NAM
Ngành nghề: NHỰA – BAO BÌ
Địa chỉ: TÂN THUẬN KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701773
Fax: 37701775
Email: matai-vietnam@hcm.vnn.vn

115.CTY TNHH BẢO HIỂM FUBON VIỆT NAM
Ngành nghề: BẢO HIỂM
Địa chỉ: KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 54155678
Email: fubonhcm@hcm.vnn.vn

116.CTY TNHH MAY MẶC QUỐC MIÊN
Ngành nghề: MAY MẶC – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ: ĐƯỜNG 12 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701819
Fax: 37701818

117.NGÂN HÀNG TM CP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VIETCOMBANK) – CN NAM SÀI GÒN
Ngành nghề: NGÂN HÀNG
Địa chỉ: KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701634
Fax: 37701635
Website: http://www.vietcombank.com.vn

118.CTY TNHH MK SEIKO (VIỆT NAM)
Ngành nghề: NHỰA – SẢN PHẨM
Địa chỉ: ĐƯỜNG 14 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701141
Fax: 37701142
Email: MKVN@HCM.VNN.VN

119.CTY TNHH LIÊN MINH VINA
Ngành nghề: SỢI
Địa chỉ: ĐƯỜNG 1 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 38785621

120.CTY TNHH CÔNG NGHIỆP TOWA (VIỆT NAM)
Ngành nghề: MÁY MAY – VẬT TƯ & PHỤ TÙNG
Địa chỉ: ĐƯỜNG 10 KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701870
Fax: 37701871
Email: vntowa@hcm.fpt.vn

121.CTY TNHH CÔNG NGHIỆP PALACE (VIỆT NAM)
Ngành nghề: GĂNG TAY
Địa chỉ: TÂN THUẬN KCX TÂN THUẬN, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: 37701902
Fax: 37700514

Nguồn: Theo internet