Chủ động công tác cấp nước phòng cháy, chữa cháy

Đăng bởi Tin tức

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công văn số 1775/UBND-CNXD về việc tăng cường tổ chức triển khai hoạt động cấp nước phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, công nhân ngành điện trên địa bàn tỉnh được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy. Ảnh: Nhật Hào

Cán bộ, công nhân ngành điện trên địa bàn tỉnh được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy. Ảnh: Nhật Hào

Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các đơn vị chức năng rà soát, kiểm tra các nội dung về quy hoạch cấp nước PCCC trong quá trình lập, thẩm định, điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng đô thị và khu công nghiệp, quy hoạch chuyên ngành cấp, thoát nước trên địa bàn quản lý; cơ quan chuyên môn về xây dựng chủ trì hoặc phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra, đánh giá việc xây dựng, thiết kế hệ thống cấp nước PCCC trong quá trình thẩm định, thẩm duyệt, nghiệm thu công trình tại đô thị và khu công nghiệp được quy hoạch làm nguồn nước cho PCCC. Việc thiết kế phải tuân thủ quy hoạch, đảm bảo phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và áp dụng các phiên bản mới nhất trong trường hợp thay thế, sửa đổi; giao cơ quan chuyên môn về xây dựng theo thẩm quyền kiểm tra, giám sát việc xây dựng, thiết kế hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy đảm bảo tuân thủ quy hoạch, thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt.

Cùng với đó, UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát việc xây dựng bể nước dự phòng tại khu vực không thể lắp đặt họng, trụ lấy nước PCCC, không có hệ thống cấp nước tập trung; thiết kế, lắp đặt họng, trụ nước chữa cháy ngầm đối với phố, ngõ, hẻm không bố trí được họng, trụ nước chữa cháy nổi; tổng kiểm tra, rà soát, đánh giá thực trạng của các họng, trụ lấy nước; lập danh mục ao, hồ, sông, suối, bến bãi lấy nước chữa cháy tại các khu đô thị và khu công nghiệp. Trên cơ sở đó lập phương án, kế hoạch đầu tư hệ thống cấp nước PCCC, Sở Giao thông-Vận tải chủ trì tham mưu việc lắp đặt, quản lý và bảo trì các biển báo tại các bến, bãi, điểm lấy nước phục vụ chữa cháy đối với các luồng, tuyến do mình quản lý…Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan, ban, ngành và doanh nghiệp đảm bảo giao thông, nguồn nước chữa cháy theo quy định; tăng cường quản lý, bảo dưỡng hệ thống cấp nước chữa cháy tại các khu công nghiệp, Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh…

Nguồn: Báo Gia Lai