Chỉnh sửa, hoàn thiện các quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy

Đăng bởi Tin tức

Công an TP Hà Nội nêu một số kiến nghị, đề xuất, trong đó kiến nghị Quốc hội chỉ đạo các đơn vị rà soát, kịp thời chỉnh sửa, hoàn thiện các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH phù hợp với thực tiễn.

Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri.

Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri.

Ngày 21/8, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố (TP) Hà Nội tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề “Việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn TP Hà Nội”. Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức để nghe ý kiến của các cơ quan, đơn vị chức năng về thực trạng công tác PCCC tại các ngành, địa phương, đơn vị và đề xuất kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền nhằm hoàn thiện chính sách pháp luật về PCCC.

Phổ biến kiến thức pháp luật một cách toàn diện, cả chiều rộng và chiều sâu

Thời gian qua, Công an TP Hà Nội đã luôn bám sát các chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ… chủ động tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND TP ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch về công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH).

Công an TP luôn phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các cơ quan, đoàn thể quần chúng nhằm triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả công tác PCCC và CNCH trên địa bàn. Hiện nay, Công an TP đã ký kết 17 Quy chế phối hợp với các sở, ban, ngành và 8 tỉnh giáp ranh liên quan tới công tác PCCC và CNCH.

Ngoài ra, Công an TP Hà Nội thường xuyên rà soát các quy định của pháp luật trong công tác PCCC và CNCH để kịp thời tham mưu, báo cáo UBND TP ban hành, kiến nghị sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về vấn đề này cho phù hợp với tình hình thực tế của TP Hà Nội.

Trong công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật và xây dựng phong trào toàn dân PCCC, Công an TP Hà Nội hướng dẫn, phổ biến kiến thức pháp luật một cách toàn diện, cả về chiều rộng và chiều sâu. Thường xuyên đổi mới, sáng tạo về nội dung, phương thức tuyên truyền, đảm bảo có thể tiếp cận sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. Qua đó, nhận thức của các cấp, các ngành, địa phương cũng như người dân trong công tác PCCC và CNCH đã có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét.

Sau khi tuyên truyền, vận động đã có 102.034 hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh (đạt 94,1%) và 1.496.239 hộ nhà ở hộ gia đình (đạt 91,3%) mở “lối thoát nạn thứ 2”; có 620.938 hộ gia đình đã tự trang bị bình chữa cháy xách tay với tổng số gần 1 triệu bình chữa cháy; 784.161 hộ gia đình đã tự trang bị dụng cụ phá dỡ thô sơ với tổng số 733.047 dụng cụ phá dỡ các loại… Đồng thời, đã thành lập, duy trì hoạt động 7.313 Tổ liên gia an toàn PCCC; xây dựng, lắp đặt 19.685 điểm chữa cháy công cộng. Đặc biệt, từ tháng 5 đến tháng 8/2023 đã có 35 vụ việc được người dân sử dụng phương tiện tại điểm chữa cháy công cộng, 11 vụ việc do các Tổ liên gia dập tắt đám cháy….

Nhiều ý kiến đề xuất liên quan đến cơ chế, chính sách

Tại hội nghị, Công an TP Hà Nội cũng nêu một số kiến nghị, đề xuất, trong đó kiến nghị Quốc hội chỉ đạo các đơn vị rà soát, kịp thời chỉnh sửa, hoàn thiện các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH phù hợp với thực tiễn. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 99 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC.

Đồng thời, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành kịp thời tham mưu xây dựng, sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan đến PCCC và CNCH, đặc biệt là quy định đối với một số loại hình cơ sở đặc thù. Bổ sung quy định chế độ, chính sách hỗ trợ cho lực lượng làm công tác PCCC và CNCH tương xứng với tính chất, yêu cầu nhiệm vụ; có chính sách cụ thể để khuyến khích, động viên mọi tầng lớp Nhân dân tham gia hoạt động PCCC…

 Đại biểu phát biểu tại Hội nghị.

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị.

Sau khi nghe cứ tri nêu các ý kiến, kiến nghị và phần trả lời làm rõ một số nội dung của đại diện một số sở, ngành, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Phạm Thị Thanh Mai ghi nhận các ý kiến trách nhiệm cao của cử tri, qua đó đã chuyển tải được những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, đây là những thông tin rất hữu ích từ cơ sở.

Các ý kiến phát biểu đã tập trung vào 8 nhóm vấn đề vướng mắc từ thể chế, quy định, khoảng trống pháp lý khi có những loại hình kinh doanh mới, tiến trình phát triển sử dụng năng lượng xanh chưa được thể chế hóa; quy chuẩn, tiêu chuẩn để tổ chức thực hiện tốt, vừa là cơ sở để kiểm tra, giám sát… Một số ý kiến cử tri nêu về bất cập trong tổ chức thực hiện khi hướng dẫn của từng bộ ngành riêng còn những bất cập; phân cấp, giao quyền trong lĩnh vực này; quy định về hệ thống kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng, điện, chợ,…

Theo Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, khối lượng công việc trong công tác PCCC trên địa bàn Thủ đô rất lớn, TP rất cố gắng để đảm bảo điều kiện cho công tác PCCC từ chế độ chính sách đến đầu tư hạ tầng, tuy nhiên cũng cần sự vào cuộc của tất cả các cấp ngành và Nhân dân.

Với trách nhiệm của mình, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến cử tri sẽ để chuyển tải tới các cơ quan chức năng, chuyên môn, đồng thời tăng cường giám sát để đánh giá thực tiễn, tổng hợp để cập nhật, hoàn thiện pháp luật để phù hợp thực tiễn đang diễn ra…/.

Nguồn: Trung Anh (BÁO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM)