Bình chữa cháy Dragon

Đăng bởi Dịch vụ

MODEL: MT3

 1. Công suất chữa cháy: 34B
 2. Khoảng cách phun (mét): 1.0~2.5
 3. Thời gian phun hiệu quả 20°C (S): 8
 4. Trong lượng chất dập lửa (kg): 3.0±5%
 5. Tổng trong lượng của thiết bị dập lửa (kg): 9.5
 6. Áp suất khi (Mpa): 15
 7. Áp suất làm việc lớn nhất (Mpa): 15-16
 8. Kiểm tra thủy lực (Mpa): 22.5
 9. Áp suất nổ nhỏ nhất (Mpa): 41
 10. Nhiệt độ làm việc ổn định: (-20°C ÷ +60°C)
 11. Độ dày thân bình (mm): 3.5
 12. Ngoại hình: Đỏ
 13. Chiều cao (mm): 560
 14. Đường kính (mm): 140
 15. Vật liệu vỏ bình: Thép Cacbon dẻo
 16. Van: Đồng
 17. Kỹ thuật sản xuất vỏ bình: Đúc liền khối
 18. Thành phần chất chữa cháy: Khí CO2 tinh chất

MODEL: MFZL4

 1. Công suất chữa cháy: 2A.55B.C
 2. Khoảng cách phun (mét): ≥3
 3. Thời gian phun hiệu quả 20°C (S): 12
 4. Trong lượng chất dập lửa (kg): 4.0±2%
 5. Tổng trong lượng của thiết bị dập lửa (kg): 5.5±2%
 6. Áp suất khí dẫn N2 (Mpa): 1.2
 7. Áp suất làm việc lớn nhất (Mpa): 1.2-15
 8. Kiểm tra thủy lực (Mpa): 2.5
 9. Áp suất nổ nhỏ nhất (Mpa): 6.0
 10. Nhiệt độ làm việc ổn định: (-20°C ÷ +60°C)
 11. Độ dày thân bình (mm): 1.0
 12. Ngoại hình: Đỏ
 13. Chiều cao (mm): 470
 14. Đường kính (mm): 130
 15. Vật liệu vỏ bình: Thép Cacbon dẻo
 16. Van: Đồng
 17. Thành phần chất chữa cháy: NH4H2PO4; (NH4)2SO4

MODEL: MFZ4

 1. Công suất chữa cháy: 55B.C
 2. Khoảng cách phun (mét): ≥3
 3. Thời gian phun hiệu quả 20°C (S): 12
 4. Trong lượng chất dập lửa (kg): 4.0±2%
 5. Tổng trong lượng của thiết bị dập lửa (kg): 5.8±2%
 6. Áp suất khí dẫn N2 (Mpa): 1.2
 7. Áp suất làm việc lớn nhất (Mpa): 1.2-15
 8. Kiểm tra thủy lực (Mpa): 2.5
 9. Áp suất nổ nhỏ nhất (Mpa): 6.0
 10. Nhiệt độ làm việc ổn định: (-20°C ÷ +60°C)
 11. Độ dày thân bình (mm): 1.0
 12. Ngoại hình: Đỏ
 13. Chiều dài (mm): 470
 14. Đường kính (mm): 130
 15. Vật liệu vỏ bình: Thép Cacbon dẻo
 16. Van: Đồng
 17. Thành phần chất chữa cháy: NaHCO3…

MODEL: MT5

 1. Công suất chữa cháy: 55B
 2. Khoảng cách phun (mét): 1.0 – 2.5
 3. Thời gian phun hiệu quả 20°C (S): 9
 4. Trong lượng chất dập lửa (kg): 5.0±5%
 5. Tổng trong lượng của thiết bị dập lửa (kg):16.5
 6. Áp suất khí (Mpa): 15
 7. Áp suất làm việc lớn nhất (Mpa): 15 – 16
 8. Kiểm tra thủy lực (Mpa): 22.5
 9. Áp suất nổ nhỏ nhất (Mpa): 41.0
 10. Nhiệt độ làm việc ổn định: (-20°C ÷ +60°C)
 11. Ngoại hình: Đỏ
 12. Độ dày thân bình (mm): 4.5
 13. Chiều cao (mm): 660
 14. Đường kính (mm): 150
 15. Vật liệu vỏ bình: Thép Cacbon dẻo
 16. Van: Đồng
 17. Kỹ thuật sản xuất vỏ bình: Đúc liền khối
 18. Thành phần chất chữa cháy: Khí CO2 tinh chất

MODEL: MFZL8

 1. Công suất chữa cháy: 4A.144B.C
 2. Khoảng cách phun (mét): ≥3
 3. Thời gian phun hiệu quả 20°C (S): 15
 4. Trong lượng chất dập lửa (kg): 10.8±2%
 5. Tổng trong lượng của thiết bị dập lửa (kg): 5.5±2%
 6. Áp suất khí dẫn N2 (Mpa): 1.2
 7. Áp suất làm việc lớn nhất (Mpa): 1.2-15
 8. Kiểm tra thủy lực (Mpa): 2.5
 9. Áp suất nổ nhỏ nhất (Mpa): 6.0
 10. Nhiệt độ làm việc ổn định: (-20°C ÷ +60°C)
 11. Độ dày thân bình (mm): 1.2
 12. Ngoại hình: Đỏ
 13. Chiều cao (mm): 580
 14. Đường kính (mm): 160
 15. Vật liệu vỏ bình: Thép Cacbon dẻo
 16. Van: Đồng
 17. Thành phần chất chữa cháy: NH4H2PO4; (NH4)2SO4

MODEL: MFZ8

 1. Công suất chữa cháy: 144B.C
 2. Khoảng cách phun (mét): ≥3
 3. Thời gian phun hiệu quả 20°C (S): 15
 4. Trong lượng chất dập lửa (kg): 8.0±2%
 5. Tổng trong lượng của thiết bị dập lửa (kg): 10.8±2%
 6. Áp suất khí dẫn N2 (Mpa): 1.2
 7. Áp suất làm việc lớn nhất (Mpa): 1.2-15
 8. Kiểm tra thủy lực (Mpa): 2.5
 9. Áp suất nổ nhỏ nhất (Mpa): 6.0
 10. Nhiệt độ làm việc ổn định: (-20°C ÷ +60°C)
 11. Độ dài thân bình (mm): 1.2
 12. Ngoại hình: Đỏ
 13. Chiều cao (mm): 580
 14. Đường kính (mm): 160
 15. Vật liệu vỏ bình: Thép Cacbon dẻo
 16. Van: Đồng
 17. Thành phần chất chữa cháy: NaHCO3…

MODEL: XFTZL35

 1. Công suất chữa cháy: 6A.144B.C
 2. Khoảng cách phun (mét): 6.0 – 8.0
 3. Thời gian phun hiệu quả 20°C (S): ≥30
 4. Trong lượng chất dập lửa (kg): 35.0±5%
 5. Tổng trong lượng của thiết bị dập lửa (kg): 60±5%
 6. Áp suất khí dẫn N2 (Mpa): 1.2
 7. Áp suất làm việc lớn nhất (Mpa): 1.2-15
 8. Kiểm tra thủy lực (Mpa): 2.5
 9. Áp suất nổ nhỏ nhất (Mpa): 6.0
 10. Nhiệt độ làm việc ổn định: (-20°C ÷ +60°C)
 11. Độ dày thân bình (mm): 3.0
 12. Ngoại hình: Đỏ
 13. Chiều cao (mm): 960
 14. Đường kính (mm): 320
 15. Vật liệu vỏ bình: Thép Cacbon dẻo
 16. Van: Đồng
 17. Thành phần chất chữa cháy: NH4H2PO4; (NH4)2SO4

MODEL: MFTZ 35

 1. Công suất chữa cháy: 144B.C
 2. Khoảng cách phun (mét): 6.0-8.0
 3. Thời gian phun hiệu quả 20°C (S): ≥30
 4. Trong lượng chất dập lửa (kg): 35.0±5%
 5. Tổng trong lượng của thiết bị dập lửa (kg): 60±5%
 6. Áp suất khí dẫn N2 (Mpa): 1.2
 7. Áp suất làm việc lớn nhất (Mpa): 1.2-15
 8. Kiểm tra thủy lực (Mpa): 2.5
 9. Áp suất nổ nhỏ nhất (Mpa): 6.0
 10. Nhiệt độ làm việc ổn định: (-20°C ÷ +60°C)
 11. Độ dày của thân bình (mm): 3.0
 12. Ngoại hình: Đỏ
 13. Chiều cao (mm): 960
 14. Đường kính (mm): 320
 15. Vật liệu vỏ bình: Thép Cacbon dẻo
 16. Van: Đồng
 17. Thành phần chất chữa cháy: NaHCO3…

MODEL: MTT24

 1. Công suất chữa cháy: 55B
 2. Khoảng cách phun (mét): ≥6
 3. Thời gian phun hiệu quả 20°C (S): ≥20
 4. Trong lượng chất dập lửa (kg): 24.0±5%
 5. Tổng trong lượng của thiết bị dập lửa (kg): 80±5%
 6. Áp suất khí (Mpa): 15
 7. Áp suất làm việc lớn nhất (Mpa): 15-16
 8. Kiểm tra thủy lực (Mpa): 22,5
 9. Áp suất nổ nhỏ nhất (Mpa): 38
 10. Nhiệt độ làm việc ổn định: (-20°C ÷ +60°C)
 11. Độ dày của thân bình (mm): 5.0
 12. Ngoại hình: Đỏ
 13. Chiều cao (mm): 1620
 14. Đường kính (mm): 230
 15. Vật liệu vỏ bình: Thép Cacbon dẻo
 16. Van: Đồng
 17. Kỹ thuật sản xuất vỏ bình: Đúc liền khối
 18. Thành phần chất chữa cháy: Khí CO2 tinh chất

MODEL:XZFT8

 1. Diện tích bảo vệ danh nghĩa (mét): 1.2x 1.2
 2. Khoảng cách phun (mét): 2.0-3.0
 3. Thời gian phun hiệu quả 20°C (S): 8
 4. Trong lượng chất dập lửa (kg): 8.0±2%
 5. Tổng trong lượng của thiết bị dập lửa (kg): 12.5±2%
 6. Áp suất khí dẫn N2 (Mpa): 1.5
 7. Áp suất làm việc lớn nhất (Mpa): 1.2-15
 8. Kiểm tra thủy lực (Mpa): 2.5
 9. Áp suất nổ nhỏ nhất (Mpa): 6.0
 10. Độ dày của thân bình (mm): 1.2
 11. Nhiệt độ làm việc ổn định: (-20°C ÷ +60°C)
 12. Ngoại hình: Đỏ
 13. Chiều cao (mm): 300
 14. Đường kính (mm): 300
 15. Nhiệt độ tự phun: 68°C
 16. Vật liệu vỏ bình: Thép Cacbon dẻo
 17. Van: Đồng mạ Crom
 18. Thành phần chất chữa cháy: NH4H2PO4; (NH4)2SO4

MODEL: XZFT6

 1. Diện tích bảo vệ danh nghĩa (mét): 1×1
 2. Khoảng cách phun (mét): 2.0-3.0
 3. Thời gian phun hiệu quả 20°C (S): 6
 4. Trong lượng chất dập lửa (kg): 6.0±2%
 5. Tổng trong lượng của thiết bị dập lửa (kg): 10.5±2%
 6. Áp suất khí dẫn N2 (Mpa): 1.5
 7. Áp suất làm việc lớn nhất (Mpa): 1.2-15
 8. Kiểm tra thủy lực (Mpa): 2.5
 9. Áp suất nổ nhỏ nhất (Mpa): 6.0
 10. Độ dày thân bình (mm): 1.2
 11. Nhiệt độ làm việc ổn định: (-20°C ÷ +60°C)
 12. Ngoại hình: Đỏ
 13. Chiều cao (mm): 300
 14. Đường kính (mm): 300
 15. Nhiệt độ tự động phun: 68°C
 16. Vật liệu vỏ bình: Thép Cabon dẻo
 17. Van: Đồng mạ Crom
 18. Thành phần chất chữa cháy: NH4H2PO4; (NH4)2SO4