An toàn và biện pháp khắc phục phòng cháy chữa cháy

                                                     Phóng sự cháy đêm

 

 

Khuyến cáo an toàn về PCCC và CNCH đối với loại hình nhà ở, nhà ở kết hợp kinh doanh và nhà trọ

 

 

An toàn phòng dịch – An tâm phòng cháy