Tăng cường bảo đảm an toàn cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ

Đăng bởi Tin tức

Những năm gần đây, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã được các cơ quan chức năng của tỉnh, cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện, từng bước nâng cao ý thức của nhân dân và hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy”, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Với quan điểm: Người dân là trung tâm, là chủ thể, đặt an toàn, tính mạng người dân là trên hết, trước hết; an toàn cháy, nổ để phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Trong công tác phòng cháy chữa cháy lấy phòng ngừa là chính, phòng là “xây”, chữa là “chống”, lấy phòng là “cơ bản – chiến lược – lâu dài”. Làm tốt công tác phòng cháy, để giảm công tác chữa cháy, với phương châm: Từng nhà an toàn; từng nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp an toàn; từng khu phố an toàn; từng xã, phường, thị trấn an toàn. Huy động tối đa các lực lượng tại chỗ và nhân dân tham gia chữa cháy, với phương châm: Lực lượng ở trong dân – phương tiện ở trong dân – hậu cần ở trong dân – chỉ huy ở trong dân.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, để nâng cao nhận thức và tự giác chấp hành, thực hiện các quy định của pháp luật. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện và có biện pháp giải quyết, khắc phục kịp thời sơ hở, bất cập trong công tác phòng cháy, chữa cháy; hướng dẫn, đôn đốc người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở, phải thường xuyên tự kiểm tra an toàn PCCC và CNCH; nhất là trong quản lý, sử dụng hệ thống, thiết bị điện và hàng hóa nguy hiểm cháy, nổ; chủ động trang bị các phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của đơn vị, cơ sở.

Các cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ trang bị phương tiện chữa cháy cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh phù hợp với thực tế và bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật. Kiểm tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước và việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH của UBND cấp huyện, cấp xã và một số sở, ngành. Tổ chức hội thao nghiệp vụ chữa cháy và CNCH “Tổ liên gia an toàn PCCC” toàn tỉnh lần thứ nhất, năm 2024… Đẩy mạnh tuyên truyền, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư; triển khai Tổ cảnh sát chữa cháy và CNCH đặc biệt, tinh nhuệ. Tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH cho UBND cấp huyện, cấp xã; lực lượng PCCC chuyên ngành, PCCC cơ sở, dân phòng. Tổng rà soát, kiểm tra, phúc tra trên toàn tỉnh về công tác PCCC và CNCH, chú ý các cơ sở tập trung đông người, các khu vực nguy cơ rủi ro cháy, nổ cao… Tăng cường điều tra cơ bản, rà soát, nắm chắc địa bàn, phân loại cơ sở theo mức độ nguy hiểm cháy, nổ; lập danh sách địa bàn, cơ sở trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra cháy lớn để tập trung triển khai biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn. Tổ chức thanh tra, kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy, kiên quyết xử lý vi phạm và xem xét trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở vi phạm và những người có liên quan.

Xây dựng lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoạt động hiệu quả. Chú trọng phát triển mạng lưới các đơn vị cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tại địa bàn, khu vực trọng điểm, bảo đảm về quân số, phương tiện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về PCCC đối với cơ sở bảo quản, vận chuyển kinh doanh hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp. Nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về sử dụng điện để bảo đảm an toàn PCCC tại các cơ sở, hộ gia đình. Phối hợp với các lực lượng chức năng, UBND các huyện, thành phố rà soát, thống kê, kiểm tra và xử lý đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng trái phép trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Hướng dẫn, chỉ đạo tổng rà soát, kiểm tra công tác thẩm định, cấp phép, quản lý xây dựng đối với các dự án, công trình xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng; chú trọng các dự án, công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt, thiết kế về PCCC, đặc biệt là nhà ở chuyển đổi công năng sử dụng thành nhà nghỉ, nơi trông giữ trẻ, phòng khám, cho thuê văn phòng, bảo quản, kinh doanh mặt hàng dễ cháy, nổ; cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí, karaoke… Xử lý nghiêm các công trình xây dựng không phép, trái phép và các công trình vi phạm về trật tự xây dựng, công trình chưa được thẩm định, phê duyệt, nghiệm thu về PCCC theo quy định, nhưng đã đưa vào hoạt động trên địa bàn toàn tỉnh.

Nguồn: Ngọc Thuấn (Báo Sơn La)