BÌNH CHỮA CHÁY CHÁT LƯỢNG CAO 3KG (SUPER CARBONDIOXITDE)

ĐƯỢC SẢN XUẤT THEO CÔNG NGHỆ EU

Thử nghiệm đạt  TCVN 7026:2013 (ISO 7165:2009)

Kiểm định theo Thông tư số 66/2014/TT-bca ngày 16-12-2014

BÌNH CHỮA CHÁY CHẤT LƯỢNG CAO

DRAGON CARBON DIOXITDE

 

Sản phẩm: Bình chữa cháy thương hiệu DRAGON loại khí CO2 3kg

Tên hiệu sản phẩm: DRAGON SUPER CARBON DIOXITDE

Tiêu chuẩn: TCVN 7026:2013 ( ISO 7165:2009)

T3 SP 5.1

                                                                                         

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT NỘI DUNG THÔNG SỐ
1 Công suất chữa cháy 1A.34B
2 Khoảng cách phun ( mét) 3.5 – 4.0
3 Thời gian phun hiệu quả 20OC (S) 22
4 Trong lượng chất dập lửa (kg) 3.0
5 Tổng trong lượng của thiết bị dập lửa (kg) 13
6 Áp suất khí (Mpa) 15
7 Kiểm tra thuỷ lực (Mpa) 30
8 Độ dày thân bình (mm) 4.5
9 Thể tích giãn nở thân bình (%) 8.5
10 Nhiệt độ làm việc ổn định (-20oC – +60oC)
11 Độ trễ phun dưới nhiệt độ cao (S) 0
12 Tỉ lệ thừa sau khi phun dưới nhiệt độ cao (%) 0
13 Độ trễ phun dưới nhiệt độ cao (S) 0
14 Tỉ lệ thừa sau khi phun dưới nhiệt độ cao (%) 0
15 Ngoại hình Đỏ
16 Chiều cao (mm) 650
17 Đường kính (mm) 110
1.       Vật liệu vỏ bình : Thép Cacbon dẻo

2.       Van: Đồng

3.       Kỹ thuật sản xuất vỏ bình: Đúc liền khối

4.       Thành phần chất chữa cháy: khí CO2 tinh chất