Quy định về PCCC tại các quán karaoke

Đăng bởi Tin tức

Theo quy định, để cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, bar, vũ trường được cấp giấy phép thì phải bảo đảm điều kiện an toàn về PCCC; được lực lượng PCCC thẩm duyệt hồ sơ và phải được nghiệm thu. 

Đối với cơ sở cao từ 3 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích từ 1.000m3 trở lên, phải bảo đảm điều kiện an toàn về PCCC như: Có nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về PCCC, thoát nạn phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC hoặc theo quy định của Bộ Công an; có phương án chữa cháy được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện, thiết bị sử dụng điện, sinh lửa, sinh nhiệt, việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt phải bảo đảm an toàn về PCCC; có giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế, văn bản thẩm duyệt thiết kế (nếu có) và văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC đối với dự án, công trình…

Về việc kiểm tra quán karaoke, quán bar, vũ trường, theo quy định, cơ quan công an có trách nhiệm kiểm tra an toàn về PCCC định kỳ 6 tháng một lần đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar có khối tích từ 5.000m3 trở lên; định kỳ một năm một lần đối các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường cao từ 3 tầng trở lên hoặc khối tích từ 1.000m3 trở lên.

Bên cạnh đó, cơ quan công an có thể kiểm tra đột xuất khi phát hiện các trường hợp: Vi phạm nghiêm trọng quy định về PCCC đã được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu khắc phục bằng văn bản mà không thực hiện; vi phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định về PCCC.

Kiểm tra đột xuất khi phát hiện vi phạm quy định an toàn về PCCC mà có nguy cơ phát sinh cháy, nổ hoặc phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự theo văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền thuộc phạm vi quản lý. Ngoài ra, người đứng đầu cơ sở có trách nhiệm tổ chức kiểm tra thường xuyên về an toàn PCCC trong phạm vi quản lý của mình.

Nguồn: Chí Thạch (sggp.org.vn)