Đồng Nai: Xem xét xây dựng các điểm lấy nước cho xe chữa cháy

Đăng bởi Tin tức

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch tăng cường công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ trên toàn tỉnh.

Theo kế hoạch trên, Công an tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh quyết định thành lập các đoàn kiểm tra về PCCC với các cơ sở trọng điểm, nguy hiểm về cháy, nổ. Điển hình như chợ, trung tâm thương mại, chung cư cao tầng, khu công nghiệp, các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí.

Quá trình kiểm tra phải kịp thời phát hiện những thiếu sót, vi phạm nghiêm trọng về PCCC; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn về PCCC hoặc không chấp hành các yêu cầu, kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền.

BCĐ của tỉnh cũng giao Công an tỉnh Đồng nai tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và phê duyệt phương án chữa cháy, CNCH với sự tham gia của nhiều lực lượng, xây dựng kế hoạch tổ chức diễn tập và các phương án triển khai tại chỗ. Tăng cường huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ chữa cháy, CNCH cho lực lượng chuyên nghiệp, lực lượng tại chỗ, nâng cao khả năng xử lý tình huống cháy theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ).

Lực lượng chữa cháy đang dập tắt một đám cháy trên địa bàn TP.Biên Hòa

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo PCCC và cứu nạn, cứu hộ tỉnh cũng phân công Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở Tài chính, ngành có liên quan lên kế hoạch và báo cáo với UBND tỉnh về việc đầu tư, mua sắm thiết bị bảo hộ, phương tiện chữa cháy cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng, cải tạo và sửa chữa trụ sở làm việc; bảo dưỡng, sửa chữa, mua sắm, trang bị, hiện đại hóa phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy từ nguồn ngân sách địa phương.

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành liên quan khảo sát đề xuất xây dựng các bến, bãi điếm lấy nước cho xe chữa cháy phục vụ cho xe chữa cháy lấy nước phục vụ chữa cháy. Phối hợp với các ngành liên quan hàng năm tham mưu UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra tổ chức kiểm tra Ban Chỉ đạo PCCC các huyện, thành phố trong việc chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác PCCC & CNCH tại địa phương.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt nội dung kế hoạch này và căn cứ tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch và gởi về Công an tỉnh – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo PCCC&CNCH tỉnh trong tháng 8/2023. Định kỳ hàng năm (trước ngày 10/12) báo cáo tình hình, kết quả công tác PCCC & CNCH về Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh để theo dõi, tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Nguồn: Duy Khương (Chuyên trang Pháp Luật Plus – Báo Pháp Luật Việt Nam)