<a title="Báo Quân đội nhân dân | Tin tức quân đội, quốc phòng | Bảo vệ Tổ quốc" style="text-align:center;" href="https://www.qdnd.vn"><img data-src="https://file3.qdnd.vn/data/images/0/2021/08/11/linh/bannerv2.png" class="vllogo"></a>

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hồ Chí Minh luôn trong tư thế sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ.

<a title="Báo Quân đội nhân dân | Tin tức quân đội, quốc phòng | Bảo vệ Tổ quốc" style="text-align:center;" href="https://www.qdnd.vn"><img data-src="https://file3.qdnd.vn/data/images/0/2021/08/11/linh/bannerv2.png" class="vllogo"></a>
Vận hành lực lượng tại chỗ sử dụng thiết bị chữa cháy trong bãi trông giữ xe nhiều tầng.
<a title="Báo Quân đội nhân dân | Tin tức quân đội, quốc phòng | Bảo vệ Tổ quốc" style="text-align:center;" href="https://www.qdnd.vn"><img data-src="https://file3.qdnd.vn/data/images/0/2021/08/11/linh/bannerv2.png" class="vllogo"></a>
 Đánh giá công tác sử dụng thiết bị chữa cháy tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
<a title="Báo Quân đội nhân dân | Tin tức quân đội, quốc phòng | Bảo vệ Tổ quốc" style="text-align:center;" href="https://www.qdnd.vn"><img data-src="https://file3.qdnd.vn/data/images/0/2021/08/11/linh/bannerv2.png" class="vllogo"></a>
 Kiểm tra thực hành chữa cháy theo tình huống cụ thể tại Công ty Cổ phần cảng Tân Cảng Hiệp Phước.

Nguồn: Nghiêm Giang (Báo Quân Đội Nhân Dân)