Tổ chức kiểm tra an toàn về phòng cháy đối với cơ sở là trường học, bệnh viện

Đăng bởi Tin tức

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch tổ chức kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) đối với các cơ sở là nhà trẻ, trường mẫu giáo, mầm non, nhóm trẻ dân lập, tư thục; bệnh viện, phòng khám tư nhân; trung tâm hội nghị, tổ chức sự kiện trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 16-10-2023 đến ngày 15-11-2023, Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tiến hành kiểm tra trách nhiệm về PCCC và CNCH của người đứng đầu cơ sở, quy định tại Điều 5 Luật PCCC và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18-7-2017 của Chính phủ quy định về công tác CNCH của lực lượng PCCC; điều kiện an toàn PCCC và CNCH đối với cơ sở theo quy định pháp luật, trong đó, tập trung kiểm tra hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động về PCCC và CNCH của cơ sở; duy trì các yêu cầu về đường giao thông dành cho xe chữa cháy, khoảng cách an toàn PCCC, nguồn nước chữa cháy; mặt bằng, bố trí công năng sử dụng, giải pháp ngăn cháy lan, giải pháp thoát nạn; trang bị và duy trì hoạt động của hệ thống, thiết bị PCCC và CNCH, các hệ thống kỹ thuật có liên quan…, theo tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng với thời điểm cơ sở đưa vào hoạt động; quản lý, sử dụng hệ thống thiết bị điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, hóa chất dễ cháy, nổ; hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở, các biện pháp phòng ngừa sự cố, tai nạn. Đoàn kiểm tra cũng sẽ tiến hành kiểm tra về địa điểm xây dựng; giấy phép xây dựng và các vấn đề khác theo quy định của pháp luật về xây dựng. Tùy theo tình hình thực tế, Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành lập biên bản kiểm tra, hướng dẫn cơ sở khắc phục từng nội dung còn tồn tại. Nếu có trường hợp vi phạm, Đoàn kiểm tra tiến hành tham mưu, đề xuất các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Thành Long (BÁO KHÁNH HÒA)