F8 SP 4.1

BÌNH CHỮA CHÁY CHẤT LƯỢNG CAO 8KG (DRAGON SUPER POWDE)

Mô tả sản phẩm

BÌNH CHỮA CHÁY CHẤT LƯỢNG CAO

DRAGON SUPER POWDER – 8KG

 Sản phẩm: Bình chữa cháy thương hiệu DRAGON loại bột ABC- CT1 Super 8kg

Tên hiệu sản phẩm: DRAGON SUPER POWDER CT-1

Tiêu chuẩn: TCVN 7026:2013 ( ISO 7165:2009)

F8 SP 4.1

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT NỘI DUNG THÔNG SỐ
1 Công suất chữa cháy 4A.89B.C
2 Khoảng cách phun ( mét) 4.8 – 5.0
3 Thời gian phun hiệu quả 20OC (S) 20
4 Trong lượng chất dập lửa (kg) 8.0
5 Tổng trong lượng của thiết bị dập lửa (kg) 11.2
6 Áp suất khí (Mpa) 1.2
7 Kiểm tra thuỷ lực (Mpa) 2.5
8 Độ dày thân bình (mm) 1.4
9 Thể tích giãn nở thân bình (%) 25.8
10 Nhiệt độ làm việc ổn định (-20oC – +60oC)
11 Độ trễ phun dưới nhiệt độ cao (S) 0
12 Tỉ lệ thừa sau khi phun dưới nhiệt độ cao (%) 2.1
13 Độ trễ phun dưới nhiệt độ cao (S) 0
14 Tỉ lệ thừa sau khi phun dưới nhiệt độ cao (%) 2.4
15 Ngoại hình Đỏ
16 Chiều cao (mm) 590
17 Đường kính (mm) 150
1.       Vật liệu vỏ bình : Thép Cacbon dẻo

2.       Van: Đồng

3.       Thành phần chất chữa cháy: CT1-EN (NH4H2PO4;(NH4)2SO4