Kiểm định Cục bình chữa cháy Dragon

[video width="320" height="568" mp4="http://vietlinkvn.com/wp-content/uploads/2020/01/KĐ-Cuc-2019.mp4"][/video] [video width="320" height="568" mp4="http://vietlinkvn.com/wp-content/uploads/2020/01/KĐ-cục-2019-2.mp4"][/video]

Xem thêm